زمین بهشت می شود اگر مردم بدانند هیچ دینی بالاتر از انسانیت نیست

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران تهران ؛ حمید اسماعیل نازاد ، مدیر و بنیانگذار موسسه خیریه خامنه الشهدا ، به مجله سلامتی ایران گفت: “این سازمان به هیچ شرکت وابسته یا سازمانی وابسته نیست.

وی گفت: خدا را شکر از زمان انتخابات تاکنون حدود 500 جوان در گروه های سنی مختلف مشغول به کار شده و مشغول به کار شده اند و با کمک همه دوستانمان توانسته ایم سفره بسیاری از خانواده ها را روشن کنیم.

اسماعیل نژاد سفیر بهداشت اعتیاد ادامه می دهد: “با همکاری همسرم ، تمام دغدغه او پرداختن به مشکلات و مشکلات زنان جامعه است. ما توانسته ایم به کمپ های زنان دسترسی پیدا کنیم و تا کنون بسیاری از زنان تحت تأثیر قرار گرفته اند. بیماری

اگر مردم بدانند که هر دینی برتر از بشریت است ، می گویند زمین بهشت ​​خواهد بود ، می گویند:

Photo_2021-09-20_23-16-11

Photo_2021-09-20_12-29-56

Photo_2021-09-20_12-29-55

Photo_2021-09-20_23-16-12 (2)

Photo_2021-09-20_23-16-12

خبر مرتبط:  اعمال محدودیت‌های ترافیکی کرونا از صبح شنبه در خراسان جنوبی