علمی و پزشکی

روند کرونا در استان‌های کشور / ۸۳۳ فوتی در هفته چهارم آبان

در هفته چهارم آبان ماه، اکثر استان های کشور با بستری شدن و فوت ناشی از کووید19 کاهش یا پایداری داشته اند. با این حال، تعداد مبتلایان به کرونا مثبت شناسایی شده در هفته گذشته همچنان در محدوده پنج رقمی باقی مانده است و مرگ و میر و بستری شدن در بیمارستان در چندین استان افزایش یافته است.

به گزارش مجله سلامتی ایران، در آخرین هفته از چهارمین هفته آبان ماه، روند بستری شدن و فوت ناشی از کووید 19 در اکثر نقاط کشور کم یا ثابت است، اما بر اساس گزارش معاونت بهداشتی استان گیلان میزان بروز بیمارستان ها در مقایسه با میانگین کشوری بالاست. در استان کرمان برای دومین هفته متوالی افزایش چشمگیر بستری و فوتی گزارش شد. در اردبیل طی هفته های اخیر افزایش قابل توجهی در مرگ و میر مشاهده شده است.

در عین حال به گفته معاون وزیر بهداشت در هفته چهارم آبان ماه در استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، البرز، کواجوین، هرمزگان و بوشهر افزایش مرگ و میر وجود داشت.

در هفته گذشته و در هفته 91 اپیدمی کرونا در کشور، تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده 41 هزار و 195 نفر، تعداد بستری‌های جدید هفت هزار و 289 نفر و فوت‌های جدید در کشور 833 نفر بود.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

تهران

در استان تهران تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده است، در هفته چهارم آبان ماه 1555 نفر، تعداد بستری های جدید در بیمارستان ها 934 نفر و فوتی های جدید 106 نفر بوده است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

همچنین در هفته های اخیر آمار بستری ها و فوتی ها در استان تهران کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

ایلام

در هفته جاری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بیمارستان ها نسبت به میانگین کشوری همچنان بالاست و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

آذربایجان غربی

در هفته های اخیر، بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

خبر مرتبط:  شرایط بیمارستان‌ها خوب نیست/بازی کرونا فعلا ادامه دارد

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

کردستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و مرگ و میرها کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری بود، اما مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری بود.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

یزد

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و مرگ و میرها کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در این استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

خراسان جنوبی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها کاهش یافته اما تعداد فوتی ها در استان افزایش یافته است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بیش از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

آفتاب.

روند بستری شدن و مرگ در بیمارستان حداقل است. میزان بیماران بستری بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان برابر با میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

کرمان

در هفته‌های اخیر برای دومین هفته متوالی تعداد بستری‌ها افزایش یافته و آمار فوتی‌ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

چهار محال باکتیاری

روند بستری شدن و مرگ در بیمارستان حداقل است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و مرگ و میرها کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

همدان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و مرگ و میرها کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر به میانگین کشوری رسیده است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته های اخیر، کاهش بستری و فوتی در این استان مشاهده شده است. نرخ بستری بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

خواجین

بیمارستان های استانی کاهش یافتند، اما مرگ و میر افزایش یافت. نرخ بستری بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

خبر مرتبط:  نرخ فرسودگی بیمارستان ها به زیر ۴۰ درصد رسید

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

لرستان

تعداد بستری ها در حال کاهش است و تلفات در استان ثابت است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

زنزن

در هفته‌های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان‌ها با رکود همراه بوده و فوتی نیز در استان رخ داده است. میزان بیماران بستری بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

اردبیل

در هفته های اخیر روند پایداری پذیرش و فوت در بیمارستان ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بروز کمی بالاتر از میانگین کشوری است و نرخ مرگ و میر استان با افزایش هفتگی اخیر از میانگین کشوری فراتر رفته است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

خراسان شمالی

در هفته های اخیر روند بستری شدن و مرگ و میر کاهش یافته است. میزان بروز بستری در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

مرکز

بستری شدن و مرگ و میر در این استان در هفته های اخیر رو به کاهش بوده است. میزان بروز بستری در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

آذربایجان شرقی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان رو به کاهش بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

اصفهان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته جاری رو به کاهش است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری است، اما میزان مرگ و میر همچنان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

البرز

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان کاهش یافته و آمار فوتی ها در استان افزایش یافته است. میزان بستری های کوتاه مدت کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

مازندران

در هفته های اخیر برای دومین هفته متوالی روند بستری و فوتی در استان با رکود مواجه شده است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

خبر مرتبط:  ۱۸۱ فوتی و ۱۱۸۴۴ ابتلای جدید کرونا در کشور

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

خراسان رضوی

روند بیمارستان چندین هفته است که ثابت بوده و مرگ و میر در حال افزایش است. میزان بستری در این استان کمتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر به میانگین کشوری رسیده است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

گیلان

در هفته های اخیر تعداد بیمارستان های ساکن و فوتی ها در استان کاهش یافته است. موارد بستری در بیمارستان و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

کوم

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان اندکی کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان برابر با میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

فاروس

در این هفته موارد بستری روند ثابتی داشته و در موارد فوت نیز روند کاهشی مشاهده شده است. میزان موارد بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

گلستان

روند بستری شدن و مرگ برای چند هفته پایدار بود. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

خوزستان

تعداد بستری های استان در هفته جاری افزایش یافته و تعداد فوتی ها روند ثابتی را نشان می دهد. میزان بروز و مرگ و میر بستری شدن در بیمارستان در استان بسیار کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

هرمزگان

تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان در هفته های اخیر اندکی افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

سیستان و بلوچستان

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در این استان کاهش یافته و آمار فوتی‌ها ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

بوشهر

تعداد بستری ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافت. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کرونا در استان های کشور/ 833 فوتی در هفته چهارم آبان

انتهای پیام/