علمی و پزشکی

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

در هفته 108، اپیدمی بیماری عروق کرونا ویروس قلب در کشور تا قید 19 در تمامی استان ها کاهش یافت و مرگ و میر در 24 استان کاهش یافت.

به گزارش مجله سلامتی ایران، بر اساس بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در کشور در هفته سوم اسفندماه مصادف با یکصد و هشتمین هفته اپیدمی کرونا در کشور، تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته گذشته 25 هزار و 270 نفر و تعداد بیماران جدید 947 نفر اعلام شد. مرگ و میر و بستری شدن جدید در بیمارستان در هفته گذشته. هفته گذشته 5300 مورد ابتلا وجود داشت.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

این در حالی است که در هفته گذشته در 31 استان کشور تعداد موارد مثبت بستری در بیمارستان ها کاهش داشته و در 24 استان کشور تعداد موارد مثبت فوتی کاهش یافته است. .

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

تهران

در استان تهران در هفته سوم اسفند 1400 تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده 1597 نفر، تعداد بستری های جدید در بیمارستان ها 943 نفر و تعداد فوتی های جدید 166 نفر بوده است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان تهران کاهش یافته و متاسفانه مرگ و میر افزایش یافته است. میزان بروز بستری در بیمارستان برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

خراسان شمالی

در هفته های اخیر روند بستری و فوت در استان خراسان شمالی کاهش یافته است. موارد بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

ایلام

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

کهگیلویه و بویر احمر

در هفته‌های اخیر آمار بستری‌ها و فوتی‌ها در کهگیلویه و بویر الاحمر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

خبر مرتبط:  توصیه وزارت بهداشت درباره تغذیه صحیح دانش آموزان در ایام امتحانات

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

کرمان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

چهارمحال و باکتیاری

موارد بستری در بیمارستان کم و مرگ و میر در استان پایدار بود. موارد بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

یزد

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان کاهش یافته و مرگ و میرها ثابت بوده است. موارد بستری و فوت در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

خراسان جنوبی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در این استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

اردبیل

در هفته های اخیر روند بستری و فوت در این استان کند شده است. میزان بروز و مرگ و میر در استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

همدان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش یافته و آمار فوتی‌ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

آذربایجان غربی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

آفتاب.

میزان بستری و فوت در استان پایین است. میزان بیماران بستری در بیمارستان ها برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

خبر مرتبط:  پویش "لبخند بهار" و فراخوان تهرانی‌ها برای اهدای خون در آستانه نوروز

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

لرستان

تعداد بستری ها در استان کاهش و مرگ و میر افزایش یافت. میزان بستری در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

آذربایجان شرقی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری در بیمارستان برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

گلستان

تعداد بستری ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان افزایش چشمگیری داشته است. میزان بروز بستری در بیمارستان با میانگین کشوری و مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

کوم

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز بستری در بیمارستان با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

هرمزگان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

گیلان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان رو به کاهش بوده است. میزان بروز بستری در بیمارستان برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

بوشهر

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کم است. میزان بروز موارد بستری در بیمارستان برابر با میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

مرکز

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین شوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

اصفهان

در هفته جاری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

خبر مرتبط:  تایید داروی جدید آسترازنکا برای حفاظت از افراد آسیب‌پذیر در برابر کرونا

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

خواجین

در این هفته تعداد پذیرش در بیمارستان ها کاهش یافته و مرگ و میر استان روند ثابتی داشته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

خراسان رضوی

تعداد بستری ها و مرگ و میرها در حال کاهش است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

مازندران

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

خوزستان

در هفته جاری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. شیوع بستری در استان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

البرز

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

فاروس

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر در استان بسیار کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

زنزن

در هفته های اخیر روند بستری شدن و مرگ در بیمارستان کند شده است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

کردستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

سیستان و بلوچستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد بیماران بستری و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

روند کاهشی مرگ و میر ناشی از کرونا در 24 استان کشور و کاهش تعداد بیمارستان ها در کشور

انتهای پیام/