عمومی

روز‌های سختی در پیش داریم

سعید علی دهگان منشادی – کارشناس بیماری های عفونی در برنامه تیتر یک مجله سلامتی ایران امشب گفت: “در سال جدید ، تصور می شد که ما در کشور با شیوع ویروس روبرو هستیم ، اما آنچه اتفاق افتاد بیش از حد انتظار بود.
وی گفت: تعداد بستری در بیمارستان بیشتر از ترخیص است و بیشتر بیماران بیمار هستند.
دهگان منشادی گفت: بیشتر کسانی که در بیمارستان بستری هستند از خانواده هستند و این نشان دهنده شیوع ویروس است.
این متخصص اپیدمیولوژی گفت: ما در سنین جوانی در بیمارستان بستری شدیم و این نشان می دهد که بسته پیشگیری در سطح خانواده کمتر شناخته شده است.
سید علی دهاگان منشادی گفت: “ما باید بر روی پیشگیری از بیمارانی که هیچ درمانی ندارند متمرکز شویم.”
این متخصص اپیدمیولوژی گفت: اگر مسافت کم شود و جدی گرفته نشود ، روزهای سختی در پیش رو داریم.
“در اوج اول ، دانش پزشکی در تاج وجود نداشت و تعداد کمتری از بیماران غیر کرونا به بیمارستان مراجعه می کردند ، اما اکنون تعداد مراجعه کنندگان به تاج افزایش یافته است و این امر مدیریت بیمارستان ها را پیچیده کرده است.” دهگان منشادی.
وی گفت: قوی ترین ویروس کشور ویروس انگلیس است. با افزایش سرعت انتقال و تکثیر ، جهش های جدیدی در ویروس کرونا مشاهده می کنیم.
دهگان منشادی گفت: موضوع واکسیناسیون تسریع شده است اما پروتکل ها هنوز باید جدی گرفته شوند.
وخیم ترین حالت ویروس کرونا در بیمارستان امام خمینی (ره)
رئیس مجموعه بیمارستان امام خمینی (ره) دکتر است.
وی گفت: ظرفیت فعلی در مقایسه با ظرفیت قبلی بیشتر است و این نشان دهنده افزایش در بیمارستان ها است.
دکتر. Saadeg Niyat گفت: در هفته گذشته ما شاهد وخیم ترین وضعیت ویروس کرونا در بیمارستان بوده ایم.
رئیس مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) گفت: در صورت ادامه وضعیت به این روش در آینده با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.
حجم مشتریان افزایش یافته است
دکتر. ریاحی – رئیس بیمارستان رسول اکرم (ص) گفت: 50 درصد ظرفیت بیمارستان به کرونا اختصاص یافته است.
وی گفت: تعداد مراجعه کنندگان افزایش یافته است که بیشتر آنها به صورت سرپایی تحت درمان هستند. ما حجم چنین مراجعاتی را ندیده ایم.
دکتر. ریاحی گفت: بیماران عرضه دارو را محدود کرده اند.
رئیس بیمارستان رسول اکرم (ص) گفت: افزایش بیمارستان ویروس کرونا به قیمت کاهش خدمات بیمارستان غیر ویروس کرونا است.
خبر مرتبط:  کالای اساسی در گمرک نمی‌ماند

کمبود تخت بیمارستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک دکتر جمالیان گفت: به دلیل حمل و نقل و صنعتی بودن استان مرکزی ، ما کنترل دقیق داریم.
وی گفت: ظرفیت بیمارستان های استان کامل است اما از نظر خدماتی کم نداریم.
دکتر. جمالیان گفت: چالش اصلی ما کمبود تخت بیمارستان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مصرف اکسیژن زیاد است و از این نظر مشکل داریم.
قله و قله را پشت سر گذاشتیم
دکتر شیرانی ، رئیس دانشگاه پزشکی شهرکرد ، گفت: “ما در حال مشاهده موارد بیشتری در بیمارستان در استان هستیم ، اما سطح پایین و پایین را رد کردیم.”
وی گفت: ما بیشتر بخشهای غیر ویروس کرونا را برای ارائه خدمات به بیماران ویروس کرونا جدا کرده ایم.
دکتر شیرانی گفت: در روزهای اخیر میزان افزایش بیماری کاهش یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شروكارد گفت: افرادی كه در بیمارستان بستری هستند بیماران زیربنایی دارند و همین امر باعث شده است كه آنها مدت بیشتری در بیمارستان بمانند.