روابط عمومی ادارات نقش مهمی در ایجاد اعتما د بین مردم و رسانه ها دارند

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از کازوین ؛ سید حسین بینیاز در جلسه شورای روابط عمومی مرکز استان در سالن اداره کل امور مالیاتی گفت: این کلیپ با 20400 خبر و پیوند (شناسنامه) در فضای مجازی تولید و منتشر شد.

خزوین ، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استاندار گفت: در انتخابات 1400 ، رسانه ها و فعالان حوزه اطلاع رسانی با ترویج گفتمان ، اطلاعات و جامعه به تقویت روحیه انتخابات کمک کردند.

بنیاز گفت: برخی از جریانات داخل و خارج از کشور بوق های ناامیدی را به صدا در می آورند و تلاش می کنند جامعه را ناامید و روحیه خود را کاهش دهند و ما وظیفه داریم با ایجاد احساس وحدت و امید به اتحاد جامعه کمک کنیم.

67

وی با اشاره به نقش هیئت روابط عمومی مرکزی در تثبیت و تقویت جایگاه این بخش ، اظهار داشت: برای تقویت بخش اطلاعات ، مدیران ارشد و افسران روابط عمومی و کارشناسان می توانند با الهام و خلاقیت منعکس کنند

Bini rec z یادآور شد: با تأسیس خانه پیوندهای عمومی در استان ، از طریق مراحل صدور مجوز و تکمیل شورای ارتباط عمومی عمومی استان ، ما قصد داریم انتخابات را در تابستان برگزار کنیم و شاهد موثر و حساس باشیم.

خبر مرتبط:  رویکرد دولت به توسعه و آبادانی روستاها جدی و مستمر است