رهاسازی آب از سد کرخه افزایش یافت

علی شهبازی گفت: از هفته گذشته تاکنون دو مرحله برای افزایش رهاسازی آب از سد کرخه در مقایسه با برنامه اصلی و مصوب خشکسالی داشته ایم.

وی گفت: در فاز اول جریان آب به 130 متر مکعب در ثانیه افزایش یافت و در مرحله دوم به حدود 160 متر مکعب در ثانیه رسید.

وی گفت: در حال حاضر جریان در آخرین شاخه های کرخه برقرار است و میزان جریان آن به حدود 27 متر مکعب در ثانیه افزایش یافته است.

شهبازی افزود: حجم مفید ذخیره آب پشت سد کرخه 750 میلیون متر مکعب است که بیش از 70 درصد آن تخلیه می شود ، یعنی ظرفیت آب پشت سد کرخه 225 میلیون متر مکعب است.

وی با اشاره به پنج مخزن رودخانه حر العزیم خاطرنشان کرد: یک و دو مخزن از طریق انشعابات رودخانه خارخ تغذیه می شوند ، مخازن چهار و پنج کاملاً شور بوده و در مراکز گرد و غبار خشک می شوند.
به گفته وی ، هزینه های زیست محیطی انبار تأمین شده و مشکلات گذشته برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به فضای مجازی در زمینه کشاورزی پاییز ، توضیح داد: هر جریانی که از سد کرخی فراتر از برنامه خشکسالی مصوب استان آزاد شود ، افزایش خطر آبیاری محصولات پاییزه است ، زیرا ذخیره موجود در پایان برای دسترسی به سال آبی جدید ”

در مطالعات اولیه و پروژه های تلفیقی پیکره های آب سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: طبق مدل کشاورزی پیشنهادی جهاد کشاورزی ، ما نیاز به 88000 هکتار خاک ورزی فصلی با استفاده کمتری از خشکسالی ، اما بیش از 90،000 هکتار کشاورزی داریم.

خبر مرتبط:  بانک‌ها عامل اصلی تورم و رشد نقدینگی هستند

شهبازی افزود: در حال حاضر مدیریت مصرف راهی مهم و اصولی برای برون رفت از شرایط خشکسالی و کاهش خسارات ناشی از آن است.

وی گزارش های متعددی را در مورد ذبح غیر مجاز در تابستان ذکر کرد و افزود: متأسفانه برای کسانی که حق خشکسالی دارند نیاز به آب آشامیدنی در زیر کارخانه ، نیاز به آب برای دام و حق آب وجود دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به این مشکلات رهاسازی شد و در روزهای بعد با همدلی مردم و مدیریت کاربری می توانیم از رودخانه رودخانه بدون مشکل کم کنیم تا شرایط مطلوبی برای سال آینده.

وی ادامه داد: البته هیچ برنامه ای برای کاهش رهاسازی اعلام نشده است ، زیرا این روند باید از طریق قانونی انجام شود و در روزهای آینده روند رو به افزایش رودخانه ها در خطوط پایانی خارخه وجود دارد.

شهبازی با بیان اینکه هیچ منبع آبی برای تأمین تمام مصارف و نیازهای ذکر شده در این شرایط خشکسالی وجود ندارد ، تأکید کرد: صرفه جویی در مصرف آب هر زمان آزاد شود ، استفاده می شود ، مگر اینکه روش ها در الگوی استفاده مناسب از اثرات خشکسالی تغییر کند. هم از نظر کمیت و هم ماندگاری زیاد است و بازگشت به حالت عادی طولانی است.

منبع اصلی تأمین آب رودخانه های کرخه نور و حر العزیم سد کرخه است که در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی از این میزان کم شده است.