رفتارسنجی هر روزه گسل‌های تهران

مدیر مدیریت بحران استانداران تهران گفت: هر روز وضعیت نقص ها توسط دستگاه های مربوطه بررسی و بررسی می شود و سازمان پیمایش ، اداره کل خطرات و سازمان تحقیقات حوادث از جمله دستگاه هایی هستند که خطاها را ارزیابی می کنند.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، منصور درگاتی در مورد گسل های تهران گفت: گسل های تهران ایمن نیستند زیرا زونبه و گسل های لرزه ای هستند و درست است که ما گسل هایی را می بینیم که نمی توان آنها را بارهای شهری بارگیری و مونتاژ کرد ، اما این اتفاق افتاده است و بنابراین ، رفتار گسل ها باید مورد مطالعه قرار گیرد و باید ساخت و سازهایی در زمینه این نقص ها با اصول انجام شود.

وی با تاکید بر نگاه دانش محور به این موضوع گفت: برخی اقدامات باید در شهرداری با جدیت بیشتری انجام شود و به محض ورود منابع علمی به این حوزه ، هیچ ساختمان بزرگی در حوزه خطاها ساخته نشده است.

مدیر مدیریت بحران استانداری تهران خاطرنشان کرد: اگر مراکز ذیصلاح عیب های ساختمانی را بررسی نکنند ، باید مسئول خسارت وارده باشند ، اما تا آنجا که ممکن است از نقص در تهران جلوگیری شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران در اولویت کشور نیست گفت: در زلزله 10 مه 1999 ، متوجه شدیم که خسارت در مقایسه با زلزله 96 میلیاردی حداقل است زیرا جمعیت باعث آشوب و اغتشاش شهر نشده است.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  واکسینه شدن ۶۹۰ هزار تهرانی در ۲۸ پایگاه مدیریت بحران