استان ها

رعایت سقف مجاز برق مصرفی در اردبیل

مجله سلامتی ایران / اردبیل مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل گفت: در دو روز گذشته شهروندان استان اردبیل حد مجاز مجاز مصرف روزانه برق را مشاهده کرده اند و شاهد خاموشی نبوده ایم.

حسین قدیمی در گفت وگو با مجله سلامتی ایران اظهار داشت: طی دو روز گذشته شاهد خاموشی نبوده ایم و با رعایت سهمیه تعیین شده برای استان در سقف رسمی و مصرف انرژی از حمایت مشترکان قدردانی می کنیم.

وی اظهار داشت: البته عامل م effectiveثر در جشن گرفتن سقف مجاز پایین آوردن دما و شکستن گرمای بی سابقه در اوایل هفته جاری است. خدا را شاکریم که این شرایط جوی همچنان منجر به کاهش مصرف انرژی خواهد شد.

مدیرعامل توزیع نیروی برق اردبیل سقف رسمی در دو روز گذشته را 295 مگاوات اعلام کرد و گفت: ما همچنان انتظار داریم مشترکان با مشاهده برق سازگار و ایمن در همه زمینه ها موارد استفاده مناسب و معقول را مشاهده کنند.

قدیمی افزود: گذشته از احترام به مشترکان داخلی ، تجاری و صنعتی ، از ادارات خواسته ایم که برای اطمینان از ایمنی و پایداری خط سوخت و توزیع ، از استفاده آنها در ساعات اوج مصرف کم کنند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: با توجه به انجام آزمایشات برای دانشجویان و دانشگاه ها ، سعی در جلوگیری از خاموشی زودرس به خصوص در هنگام امتحانات داریم که می تواند روند آموزش و امتحانات دانشجویی را با مشکل روبرو کند. وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از مشترکان خواست تا در ساعت های آخر شب وسایل برقی پرمصرف خود را مصرف کنند و از هرگونه استفاده و استفاده زیاد از تجهیزات الکتریکی در ساعات اوج مصرف جلوگیری کنند.

خبر مرتبط:  از کار خیر و حمایت از یتیمان لذت می برم

انتهای پیام