استان ها

«رصد خانه آب» در استان قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از کازوین ؛ یدولا ملکی در مورد اهمیت حفاظت و تنظیم منابع آب زیرزمینی گفت: در سالهای اخیر کاهش بارندگی باعث برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های عمیق کشاورزی شده است.

وی گفت: طبق آمار ، بیشتر آبهای زیرزمینی کشور در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از کنتورهای هوشمند آب می تواند ابزاری موثر در بهینه سازی آب های زیرزمینی باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کازوین گفت: کنتور هوشمند آب جایگزین کنتورهای موجود در چاه ها (کنتور برق سه فاز دیجیتال و کنتور آب حجمی) می شود و قادر به اندازه گیری همزمان پارامترهای آب و توان است.

متر هوشمند 2

ملکی گفت: ترکیب این قابلیت ها در یک دستگاه همراه با مزایای مدیریتی که در اختیار مسئولان و کارشناسان قرار می دهد باعث کاهش هزینه خرید ، نصب و نگهداری کنتور می شود.

وی یادآور شد: کنتورهای هوشمند آب نقش مهمی در کنترل و مدیریت بهره برداری از منابع آب دارند که در نهایت با اتخاذ شیوه های مدیریتی مناسب و مناسب می توان در همه چاه های کشاورزی نصب کرد. سفره های زیرزمینی برای حفظ منابع آب قابل دسترسی زمینه جلوگیری از تعادل منفی آب و افزایش فشار و کمبود آب دائمی را فراهم کرده اند.

نصب 3500 کنتور هوشمند در چاه های کشاورزی

ملکی افزود: حدود 6000 حلقه چاه کشاورزی در استان وجود دارد که 3500 کنتور هوشمند در این چاه ها نصب شده است.

چاه آب

وی گفت: با نصب این تعداد کنتور هوشمند در استان از اضافه برداشت بیش از 140 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی در استان جلوگیری می شود.

خبر مرتبط:  تقاطع غیرهم‌سطح شهرک صنعتی یکی از نیازهای مردم سمنان است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خزوین گفت: در حال حاضر کنتور در 2500 حلقه چاه کشاورزی وجود ندارد که باید تا پایان پروژه ششم نصب شود.

ملکی گفت: برای راه اندازی 2500 کنتور هوشمند در چاه های کشاورزی و تکمیل این پروژه 25 میلیارد تومان وام مورد نیاز است که در صورت تأمین به موقع این مهم را به اتمام می رسانیم.

image_2021_4_11-12_53_55_329_riJ

تأسیس رصدخانه آب در استان کازوین

وی یادآور شد: اگر کنتورهای هوشمند به طور کامل در چاه های کشاورزی نصب شده باشد ، تصمیم داریم یک “رصدخانه آب” در استان کازوین راه اندازی کنیم.

ملکی گفت: با تأسیس رصدخانه آب در استان ، ضمن مدیریت هوشمند چاه های آب کشاورزی و کنترل برداشت آب از ذخایر آب زیرزمینی ، می توانیم از این منابع ارزشمند محافظت کنیم.

کانال آب

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خزوین گفت: با اجرای برنامه های تعادل در استان سعی در کاهش مصرف و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز ، جلوگیری از چاه های غیرمجاز و محافظت از آینده چاه های آب زیرزمینی و محافظت از آینده است.