رشیدی کوچی: واکسیناسیون عمومی باید به سرعت پیش برود

یکی از امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمعیت کشور باید در اسرع وقت در برابر تاج گذاری واکسینه شوند ، اما مردم باید در رعایت پروتکل های بهداشتی کوشا باشند.

جلال رشیدی کوچی در گفت وگو با مجله سلامتی ایران ، درباره وظایف دولت و مردم برای کنترل شیوع گسترده کرونا اظهار داشت: وظیفه اصلی دولت در این زمینه پیشبرد مشکل واکسیناسیون در اسرع وقت است. جمعیت کشور باید در اسرع وقت با تولید یا وارد کردن واکسن واکسینه شود.

وی گفت: خوشبختانه شاهد اتفاقات خوبی در این منطقه هستیم و روزانه حدود 800 تا 900 هزار نفر واکسینه می شوند اما این روند باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر با وظایف دولت در ارائه واکسن و امکانات پزشکی ، مردم باید در رعایت پروتکل های بهداشتی کوشا باشند.

متأسفانه طبق گزارشات اخیر ، نسبت پروتکل های بهداشتی افراد به 60 درصد رسیده است ، وی تأکید کرد: برای کنترل شیوع گسترده بیماری ، لازم است پروتکل ها را به طور جدی و دقیق اجرا کرد. رعایت 60 درصد برای غلبه بر این بیماری قابل قبول نیست.

رشیدی در پایان با بیان اینکه کنترل تاج توسط دولت کوچی باید هوشمندانه باشد ، گفت: تجربه نشان داده است که تعطیلی دفاتر یا مغازه ها در کنترل بیماری مثر نیست ، اما کنترل باید عاقلانه اعمال شود.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  این ماست، سپری برای سپر دفاعی بدن است