حوادث

رخداد بزرگترین زلزله در هرمزگان و بیشترین زمین‌لرزه‌ها در ۲ استان

هفته گذشته بیشترین زمین لرزه در فین استان هرمزگان با بزرگای 5.4 ریشتر و استان کرمان نیز 8 زمین لرزه بین 2.5 تا 4.1 را ثبت کرده است.

به گزارش مجله سلامتی ایران، در استان هرمزگان زمین لرزه های 3.3، 3.2 و 2.8 در بندرخمر، 5.4، 3.1 و 2.9 در فین، 3.6 و 3.2 در بندر مکم و 3.2 در تخت رشیدی به ثبت رسیده است.

استان کرمان زمین لرزه هایی به بزرگی 3.3 در کوهبنان، 2.9، 4.1 و 2.6 در سیرچ، 2.8 در گلباف، 3.9 در بم و 2.5 در راور را تجربه کرد. جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 12 سپتامبر

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 در وحدتیه استان بوشهر و 2.7 ریشتر در کاتور در استان آذربایجان غربی به ثبت رسیده است.

عشق آباد در استان خراسان جنوبی زلزله ای به بزرگی 3.9 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین را لرزاند و کانون آن در 3 کیلومتری عشق آباد، 85 کیلومتری اناباد و 86 کیلومتری شهرآباد این استان بوده است. زمین لرزه 2.8 از دیگر رخدادهای لرزه ای بود که در این منطقه رخ داد.

حسینیه استان خوزستان زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر در عمق 11 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 28 کیلومتری حسینیه، 37 کیلومتری اندیمشک و 40 کیلومتری سالند این استان گزارش شده است.

یکشنبه 13 شهریور

بندرخمر در استان هرمزگان زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 11 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 13 کیلومتری بندر خمر، 30 کیلومتری لافت و 60 کیلومتری درغان بوده است. زمین لرزه 2.8 از دیگر رخدادهای لرزه ای بود که در این منطقه رخ داد.

خبر مرتبط:  ضوابط پلاک خودرو تاریخی بازبینی می‌شود

کوهبنان استان کرمان زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 8 کیلومتری کوهبنان، 38 کیلومتری کیانشهر در استان کرمان و 50 کیلومتری بهاباد در استان یزد ثبت شد.

زلزله 2.9 ریشتری سیرچ در استان کرمان و زلزله 2.9 ریشتری کامیاران در استان کردستان را لرزاند.

دوشنبه 14 سپتامبر

سیرچ استان کرمان در عمق 10 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر و کانون آن در 6 کیلومتری سیرچ، 15 کیلومتری اندوهجرد و 28 کیلومتری شهداد را لرزاند. زمین لرزه 2.6 ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه ای منطقه بود.

کر در استان فارس زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 5 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 24 کیلومتری کر، 28 کیلومتری افذر و 33 کیلومتری جهرم این استان گزارش شده است. زمین لرزه 3.1 در عمق 5 کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای لرزه ای منطقه بود.

کاتور استان آذربایجان غربی زلزله ای به بزرگی 3.7 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 40 کیلومتری کاتور، 68 کیلومتری و 50 کیلومتری شهرستان تاش در استان آذربایجان غربی گزارش شد. وان، ترکیه

فین در استان هرمزگان با بزرگی 5.4 ریشتر در عمق 14 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 32 کیلومتری فین، 35 کیلومتری قلعه قاضی و 42 کیلومتری تخت این استان گزارش شده است. زلزله 2.9 از دیگر حوادث منطقه بود.

رباط پشت بادام در استان یزد زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 97 کیلومتری رباط پشت بادام استان یزد، 98 کیلومتری نایبند و 101 کیلومتری طبس در استان خراسان جنوبی ثبت شد. این استان

خبر مرتبط:  نصب دوربین‌های جدید در جناغی بزرگراه‌ها؛ «تخلف زرنگ بازی نیست»

سه شنبه 15 سپتامبر

زلزله ۲.۸ ریشتری در خانه جانیان استان فارس، زلزله ۲.۵ ریشتری در قاین در استان خراسان جنوبی، زلزله ۲.۵ ریشتری در خلخال در استان اردبیل، زلزله ۲.۸ ریشتری گلباف در استان کرمان و زلزله ۲.۸ ریشتری در استان بشورای جنوبی رخ داد.

چهارشنبه 16 شهریور

بندر مکم در استان هرمزگان زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین را لرزاند و کانون آن در 25 کیلومتری بندر مکم، 27 کیلومتری پارسیان در استان هرمزگان و 27 کیلومتری لامرد در استان فارس بوده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر در عمق 13 کیلومتری بم استان کرمان رخ داد و کانون آن در 2 کیلومتری بم، 9 کیلومتری بروات و 31 کیلومتری نظام شهر در استان کرمان گزارش شده است.

زلزله 3.7 در عمق 13 کیلومتری راور استان کرمان، زمین لرزه دیگری در 25 شهریور در 54 کیلومتری راور، 89 کیلومتری هجدک و 95 کیلومتری کیانشهر این استان رخ داد.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند.

تخت استان هرمزگان زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین را لرزاند و کانون آن در 24 کیلومتری تخت، 35 کیلومتری گزی قلعه و 39 کیلومتری سرگز این استان بود.

پنجشنبه 17 شهریور

زلزله ۲.۷ در سیردان در استان قزوین، زلزله ۲.۸ ریشتری بروجرد در استان لرستان، زلزله ۲.۵ ریشتری راور در استان کرمان، زلزله ۲.۸ ریشتری در طبس در استان خراسان جنوبی و زلزله ۲.۵ ریشتری در استان سفیدسوین رخ داده است.

زمین لرزه 3.4 در بندر خمر استان هرمزگان در عمق 11 کیلومتری زمین به ثبت رسید.

خبر مرتبط:  دستگیری یک اسلحه فروش در میدان آزادی

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین فین استان هرمزگان را لرزاند.

جمعه 18 سپتامبر

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین در بندر مکم استان هرمزگان احساس شد.

انتهای پیام/