اقتصادی

رایزنی دبیران کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه

مشاوره با دبیران کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه

بهمن حسین پور ، دبیر کمیسیون اقتصادی مشترک ایران با ترکیه ، دبیر کمیسیون اقتصادی مشترک ترکیه با ایران در یک کنفرانس ویدئویی با “هسنو دیلمره” در مورد موضوعات مهم مربوط به توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور به ویژه در زمان غرفه بحث و گفتگو کرد. و نظرات قابل مبادله.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، هر دو طرف توافق کردند که روند روابط اقتصادی دو کشور را در موارد زیر بررسی کنند:
– برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه های لازم برای برگزاری نشست شورای عالی روابط استراتژیک بین دو کشور تحت ریاست جمهوری رئیس جمهور ، از طریق کنفرانس ویدئویی در اولین فرصت؛
– تهیه برنامه اقدام مشترک برای اجرای توافق نامه های به دست آمده در بیست و هفتمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه ،
– نظارت بر روند اجرای مصوبات مصوب آژانسهای ذیربط ،
– تأکید بر برگزاری جلسه اضطراری مسئولان مناطق اقتصادی دو کشور ، با هدف تهیه و نهایی کردن لیست نهایی کالاهای مشمول تعرفه تجاری ترجیحی بین آنها.
– بررسی روند مبادلات تجاری بین دو کشور در بخشهای مختلف به منظور یافتن راه حلهای مناسب برای رفع موانع و مشکلات شرکتها و فعالان مالی.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  کاهش شرط سکونت پنج ساله برای برخی متقاضیان نهضت مسکن