راه‌اندازی پایگاه‌های واکسیناسیون دانش‌آموزی در کشور از امروز

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که از این پس پایگاه های واکسیناسیون دانش آموزان برابر با ظرفیت و ظرفیت شبکه های بهداشتی در همه شهرهای کشور ایجاد می شود.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، علیرضا کاظمی در این کنفرانس از اهداکنندگان مدرسه ساز خارج از کشور تجلیل کرد و گفت: الگوی بازگشایی مدارس تغییری نکرده است و ما مدلی را که قبلا طراحی کرده بودیم پیاده می کنیم: در حال حاضر سیستم های مانیتورینگ سیستم ها داریم و مدارس به تدریج با ایجاد شرایط آماده ، پروتکل ها و اجتماعی بازگشایی می شوند. شکاف ها

وی گفت: از هفته گذشته دو کار خوب با وزارت بهداشت انجام دادیم ، از تهران شروع کردیم و مدارس را به عنوان مراکز واکسیناسیون انتخاب کردیم ، از دانش آموزان و خانواده ها استقبال می شود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، ما روز چهارشنبه یادداشتی را به کل کشور ارسال کردیم و گفتیم که از این پس پایگاه های واکسیناسیون دانش آموزان در همه شهرهای کشور برابر ظرفیت و قدرت شبکه های بهداشتی خواهد بود.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  ورود داروهای فاقد ثبت سفارش و بدون مجوز به گمرک ممنوع!