علمی و پزشکی

راه‌اندازی “شبکه کاردیوانکولوژی” در بیمارستان قلب و عروق شهیدرجایی

شهید رجایی «شبکه قلب و عروق» را در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق تأسیس کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران به گزارش نشریه مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، این نشست 13 آذرماه در سالن کنفرانس با حضور اساتید برجسته انکولوژی و قلب برگزار شد.

روابط عمومی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی عمان، پاکستان و امارات به این شبکه پیوسته اند و روز به روز در حال گسترش هستند و امیدواریم گام مهمی در جهت بهبود بیماران سرطانی باشد. حذف شده.

رشته قلب و عروق از سال 1396 در بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی ابتدا با راه اندازی کلینیک قلب و عروق و سپس با تأسیس مرکز تحقیقات قلب و عروق آغاز شد و در نهایت با جذب فلوشیپ به این رشته گسترش یافت. وی در این زمینه «شبکه انکولوژی قلب خاورمیانه» را تأسیس کرده است که وزارتخانه آن در مرکز قلب و عروق شهید رجایی تأسیس شده است.

انتهای پیام/

خبر مرتبط:  چگونه با اختلالات خُلقی ناشی از تغییر فصل کنار بیاییم؟