علمی و پزشکی

راهکارهای تأمین مالی پایدار برای نظام سلامت ایران

تامین مالی نظام سلامت به شیوه صحیح و پایدار یکی از زیرساخت های کلیدی برای ساختن جامعه ای سالم و پویا است. محققان کشورمان در این زمینه تحقیق و توصیه هایی کرده اند.

به گزارش مجله سلامتی ایران، نظام سلامت متشکل از سازمان‌ها، گروه‌ها و افرادی است که مسئولیت سیاست‌گذاری، تامین مالی، منابع و ارائه خدمات بهداشتی را برای تضمین، حفظ و ارتقای سلامت مردم، برآورده کردن انتظارات آن‌ها و حمایت مالی از هزینه‌های مرتبط بر عهده دارند. .. دسترسی، کارایی، کیفیت، عدالت و تاب آوری پیش نیازهای دستیابی به این اهداف اصلی به عنوان اهداف مداخله در نظام سلامت است. همچنین مدیریت، نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات، اطلاعات و ارائه خدمات از الزامات دستیابی به این اهداف است.

محققان بر این باورند که سیاست گذاران سلامت باید با مدیریت صحیح کسب و کارهای ساختاریافته و تقویت دسترسی، کارایی، کیفیت، عدالت و تاب آوری به اهداف اصلی نظام سلامت دست یابند. رهبران 193 کشور در سپتامبر 2015 توافق کردند که تا سال 2030 به 17 هدف و 169 هدف توسعه پایدار دست یابند. سومین هدف توسعه پایدار، «تامین زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همه» از جایگاه ویژه ای در این زمینه برخوردار است. پوشش همگانی سلامت استراتژی خوبی برای دستیابی به هدف سوم توسعه پایدار است. در مراقبت های بهداشتی همگانی، هر فرد باید تحت پوشش خدمات اولیه مربوطه قرار گیرد.

در ارتباط با این مهم، محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی تبریز مطالعه‌ای را انجام داده‌اند که به بررسی استراتژی‌های مالی پایدار برای نظام سلامت ایران پرداخته است.

خبر مرتبط:  ۷۰ درصد مردم دو دز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند

در این مطالعه مروری، تمامی مطالعات مربوط به استراتژی های تامین مالی پایداری نظام سلامت ایران در پایگاه های اطلاعاتی معتبر مورد بررسی قرار گرفته و آمار پس از استخراج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بر اساس نتایج این مطالعات، 40 راهکار در مطالعات برای تقویت پایداری نظام تامین مالی سلامت ایران پیشنهاد شده است که به سه دسته جمع آوری کمک های مالی، تجمیع منابع مالی و تامین خدمات سلامت تقسیم می شود.

به گفته فرشته کریمی، پژوهشگر گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و سه تن دیگر از همکاران در این پژوهش، کارایی نظام سلامت، کاهش هزینه نظام سلامت، حذف صندوق بیمه، سربار بیمه، حمایت از سلامت نیازهای مراقبتی، نیازهای مراقبت های بهداشتی تعرفه های مبتنی بر و به کارگیری روش های پرداخت منسجم و مبتنی بر عملکرد به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی می تواند راه حل های کلیدی باشد. تامین مالی پایدار نظام سلامت ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

میگویند: وی افزود: در حال حاضر سیستم تامین مالی سلامت ایران از ثبات کافی برخوردار نیست، سیاستمداران و سیاستگذاران نظام سلامت باید از راهکارهای مناسب برای تقویت پایداری نظام مالی سلامت برای افزایش دسترسی و پوشش خدمات سلامت استفاده کنند.

در واقع باید سیستم تامین مالی سلامت ایران را تقویت کند تا بتواند منابع مالی کافی را جمع آوری، تجمیع و مدیریت کند و از آن برای خرید خدمات و کالاهای بهداشتی برای مردم، تضمین مراقبت های بهداشتی همگانی و در نهایت ارتقای سلامت عمومی استفاده کند. انجمن.

این محققان خلأهای تحقیقاتی را در زمینه راهبردهای مالی برای نظام سلامت ایران شناسایی کرده اند. به گفته آنها “بررسی نقش انواع مالیات ها در تامین مالی نظام سلامت، تعریف نقش زیرساخت های اطلاعاتی در تامین مالی نظام سلامت، تعیین نیاز به خرید استراتژیک خدمات سلامت، شناسایی مدل مناسب تعرفه خدمات سلامت. محققان این حوزه. یکی از شکاف های دانش کلیدی در تامین مالی پایدار نظام سلامت ایران که نیاز به مطالعه دارد.

خبر مرتبط:  تایید دُز تقویتی واکسن کرونا در انگلیس

یافته های پژوهش در “دانشکده بهداشت و پژوهشکده تحقیقات بهداشتی درمانی” وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است.

انتهای پیام/