استان ها

راهبرد منطقه آزاد انزلی در شهرک‌های صنعتی الحاق شده،توسعه صنعتی با اولویت صنایع های تک است

به گزارش انجلی به مجله سلامتی ایران: با حضور نمایندگان شرکت و شرکت مشاور، جلسه بررسی طرح جامع و نظارت بر واحدهای تولیدی- صنعتی شهرک صنعتی جدید منطقه تشکیل شد.

در این جلسه به ریاست عیسی فرهادی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انجلی، پیرامون طرح توسعه فضاهای صنعتی مرکز شهرک صنعتی شماره 1000 بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه برنامه ریزی برای بهره برداری حداکثری از فضای صنعتی ایجاد شده در منطقه آزاد انجلی پس از تصویب نهایی لایحه افزایش محدوده منطقه به عنوان اولویت سازمان منطقه آزاد انجلی مطرح و تصریح شد: از شهرک های صنعتی جدید به محدوده، واحدهای ثابت و نیمه فعال در این شهرک ها در حوزه های مختلف قانونی مشمول منطقه آزاد انجلی می شوند و می توانند از مناسب ترین ظرفیت ها و مزیت ها، تامین مواد اولیه تولید و صادرات و … زمینه ای برای احیای یا افزایش مشاغل تولیدی فراهم می کند.

در ادامه مزیت عمده منطقه آزاد انجلی برای واحدهای تولیدی صنعتی تازه اضافه شده، امکان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعلام و پیشنهاد شد: باید روند تحقق این مهم تسهیل شود تا در نهایت شاهد پیشرفت بیشتری باشیم. استخدام کارکنان بومی استان.

در این جلسه تاکید شد که در شهرک صنعتی سوم منطقه لازم است سرمایه گذاران صنعتی با توجه به شاخص های صادرات، اشتغال، فناوری، محیط زیست و غیره ارزیابی شوند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود چرا که رعایت قوانین شاخص های اولیه به ویژه در مسائل زیست محیطی و دوستدار محیط زیست برای حیات منطقه آزاد انجلی بسیار مهم است.

خبر مرتبط:  وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست ها و رونق اقتصادی

بنابراین گزارش، در راهبرد برنامه توسعه صنعتی سازمان منطقه آزاد انجلی، اولویت ایجاد صنایع منفرد دوستدار محیط زیست و پاک با اشغال فضای کمتر در سطح و همچنین راه اندازی سازه های واحد بر اساس ارتفاع تولید است. و استراتژی های صادرات محور.

با تصویب شورای اسلامی، وسعت منطقه آزاد انجلی به 8609 هکتار افزایش یافت و لازم به ذکر است با اضافه شدن شهرک های صنعتی به شماره کردستان و وسعت توسعه توان صنعتی و صادراتی منطقه. برای بازارهای دریای خزر و کشورهای اوراسیا ایجاد شده است.

استراتژی منطقه آزاد انجلی در شهرک های صنعتی تملک شده توسعه صنعتی با اولویت تک صنایع است