رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی در کیش: کشور به دولتی مقتدر و انقلابی نیاز دارد

به گزارش مجله سلامتی ایران کیش: مصطفی اولانوری با اشاره به سهل انگاری و بی تدبیری دست اندرکاران انقلاب اسلامی در حل شرایط کشور و زندگی مردم و مشکلات اقتصادی مردم اظهار داشت: بنیانگذاران فعلی می گویند اوضاع همچنان کشور را نجات می دهد. تعهد به ارزش های انقلابی و انقلابی می تواند این شرایط را تخفیف داده و به بی نظمی های موجود خاتمه دهد.

وی از آیت الله رئیسی به عنوان فردی توانمند یاد کرد که می تواند با ترکیب نهادهای مختلف و از منظر انقلابی و جهادی با هدف بهبود شرایط زندگی مردم ، ایران را از شرایط موجود محافظت کند.

رئیس ستاد مبارزات آیت الله رئیسی در کیش به دو موضوع اساسی مربوط به جهان خارج و مسائل اقتصادی اشاره کرد:

به گفته وی ، مردم جزیره کیش با رای قاطع خود در انتخابات 28 ژوئن به آیت الله رئیسی رای می دهند که به وحدت و رستگاری کشور رأی می دهد و انتظار آینده بهتری در بخش مالی دارند.

زولنوری ساخت و سازهای مسکونی را یکی از برنامه های اولویت آیت الله رئیسی با هدف حل یک مشکل بزرگ برای پیشرفت جوانان از طریق ساخت عمده عنوان کرد.

وی از آیت الله رئیسی به عنوان چهره محبوب در بین مردم نام برد و ادامه داد: دفتر مرکزی مردم به طور داوطلبانه برای حمایت از مردم ایجاد می شود و مطابق با سیاست های ستاد کار می کند.

رئیس ستاد انتخاباتی آیت الله رئیسی در جزیره کیش با تأکید بر اهمیت انتخابات پرشور و حداکثر در تاریخ 28 ژوئن به عنوان مبنایی برای کارهای آینده دولت ، از مردم جزیره کیش خواست که برنامه های آیت الله رئیسی را به دقت مطالعه و انجام دهند. آنها کشور را اداره می کنند. و کاهش بحران های ایجاد شده را انتخاب کنید.

خبر مرتبط:  مشص نبودن مدت زمان اثربخشی واکسن کرونا

جزیره کیش یکی از مهمترین جزایر استان هرمزگان در جنوب کشور است.

46