حوادث

دیگر از تصادف‌های عجیب و غریب جاده چالوس خبری نیست

مجله سلامتی ایران / آلبورگ مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز گفت: با ایجاد شیارهای لرزشی در مناطق پر خطر محور کرج – چالاس ، تعداد تصادفات منجر به فوت در این محور تقریباً به صفر رسیده و از آسیب ها و خسارات به طور قابل توجهی کاسته شده است.

گودرج محمودی در مصاحبه با مجله سلامتی ایران خاطرنشان کرد: ازدحام در جاده کرج – چالیس باعث درخشش آسفالت در سالهای گذشته شده و منجر به حوادث رانندگی شده است.

وی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی و پیچ و خم و ساختار قوسی محور کرج – چالاس گفت: به دلیل حوادث رانندگی در طول این مسیر در سالهای گذشته کیفیت دمپر در این محور مناسب نیست اما پس از بررسی کارشناسی. و آزمایش های انجام شده روی نیلوفر آبی در جاده چالوس ، این فرضیه رد شده و با اطمینان می توان گفت که این محور آسفالت یک مشکل است و از کیفیت لازم و مورد نیاز برخوردار است.

افسر همچنان به اقدامات خود برای حل مسئله سهولت این مسیر ادامه داده است: با ایجاد شیارهای لرزشی در مناطق پر خطر این محور ، مشکل لغزش در این مسیر تا حد زیادی حل شده است.

گودرزی در پاسخ به اینکه آیا این شیارها باعث لغزش خودروها هنگام برف و باران نمی شود ، گفت: این شیارها برای نگهداری آب کافی نیست و به هیچ وجه این شیارها تصادفی نیستند.

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز توضیح داد: با ایجاد این شیارها ، تعداد تصادفات منجر به فوت در این محور تقریباً به صفر رسیده و آسیب ها و خسارات به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

خبر مرتبط:  شناسایی ۸جسد از پیکرهای قربانیان حادثه قطار مشهد-یزد

انتهای پیام