اجتماعی

دو طرح کلان دیگر در شورای عتف تصویب شد

دبیر کل شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری از تصویب دو پروژه بزرگ دیگر در این شورا خبر داد.

به گزارش مجله سلامتی ایران به غیر از 222مین جلسه کمیته دائمی شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری ، دکتر غلامحسین رحیمی در ارائه گزارش وضعیت پژوهش و فناوری در دیدار با معاون تحقیقات و فناوری وزیر ، افزود:

وی از جمله سایر مواردی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت ، 3 پروژه بزرگ شامل “تولید مواد اولیه و دارو در کشور” ، “تجهیزات پزشکی پیشرفته در کشور” و “تقویت و ایجاد بانک های زیستی در کشور” را پیشنهاد کرد.

رحیمی خاطرنشان کرد: از این 3 پروژه دو مورد تصویب و تصویب شد.

دبیرکل شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری پروژه “تقویت و ایجاد بانکهای زیستی” را که در این جلسه تصویب نشد ، مورد بررسی و تصویب قرار داد: تصمیم بر این شد ، براساس آرا اعضا ، بیشتر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و مجدداً در جلسه بعدی شورا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  در زمان شیوع کرونا، دانش بنیان‌ها نبودند زمین‌ می‌خوردیم