استان ها

دوست محمدی اعلام کرد،‍ کاروانسرای شاه عباسی سمنان در بند ضوابط اداری

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از استان سمنان ، حمیدرضا دوست محمدی در یک کنفرانس مطبوعاتی در استان اظهار داشت: تبدیل این بنای تاریخی به زندان از دهه 1960 باعث ایجاد زخم های عمیق بر این بنای ارزشمند تاریخی شده است. کاروانسرای شاه عباسی در دهه های 1960 و 63 به عنوان دفتر میراث فرهنگی فعالیت می کرد و اداره میراث فرهنگی وقت کار بازسازی کاروانسرا را انجام داد ، اما بدترین کاربرد دهه به کاروانسرا داده شد و به زندان تبدیل شد.

من به استفاده موزه از این کاروانسرا اعتراض دارم و استفاده از برخی وسایل اضافی ممکن است هویت بناهای تاریخی را از بین ببرد.

تبدیل کاروانسرا به زندان باعث ایجاد زخم های عمیق بر این اثر تاریخی مظلوم شده است.

متأسفانه علی رغم صدور حکم قضایی در مورد انتقال کاروانسرا ، این بنای تاریخی گرانبها همچنان از نظر اداری باقی مانده است.

قوانین و قوانین اداری فروش بناهای تاریخی متعلق به ارگان های دولتی را ممنوع می کند.

شهرداری در این مدت اقدامات خوبی انجام داده است و علیرغم موانع موجود در پروژه ، فعالیت های مرمت در ساختمان ساکت نمانده و با هماهنگی میراث فرهنگی شهرداری و روند برداشتن پسوندها و مرمت بنا آغاز شده است.

مشکلات ناشی از انتقال مالکیت به شهرداری یک مسئله حقوقی است که در حد سند ملی است و باید در خارج از استان حل شود.

میراث فرهنگی استان سمنان با هر چیزی که منجر به احیا ، مرمت و حفاظت بهتر از این کاروانسرای تاریخی شود موافق است.

در صورت واگذاری آن به شهرداری ، میراث فرهنگی از نزدیک مراحل مرمت بنا را رصد می کند و مالکیت آن را به میراث فرهنگی واگذار می کند که طبق قوانین و نظارت بر اعتبارات مرمت و بهره برداری از اماکن تاریخی در اختیار سرمایه گذاران منطقه قرار می گیرد. روند خصوصی سازی و مرمت توسط میراث فرهنگی نظارت می شود.

خبر مرتبط:  بورس تحصیلی 10 کودک کار توسط دانشگاه غیر انتفاعی زند شیراز

46