دشمنان ابایی از دروغ گویی و تهمت زنی به انقلاب ما ندارند

مجله سلامتی ایران / قم استون مقدس ، معاون وزیر فرهنگ ، زن محترم ، گفت: “در تخریب و فریب ارزشهای دینی و الهی و اهداف ایران اسلامی دریغ نکنید.

حجه الاسلام والمسلمین مهدی احمدی ، معاون وزیر فرهنگ آستانه ، مقدس بانوی کرامت ، بر اهمیت و فعالیت رسانه ای قوی در جنگ نابرابر رسانه ای تأکید کرد که در آن دشمن با همه تجهیزات رسانه ای خود به میدان آمد و ناخواسته گسترش یافت. دین اسلام

رسانه ها ابزارهای اصلی دشمن برای تأثیرگذاری بر اراده و هدف جمهوری اسلامی را سلاح نرم دشمن دانستند و ذهن و افکار ارزشهای الهی و دین و جوانان و مردم را مسموم کردند: در نابودی دریغ نکنید. فکر کنید و آنها را نیز فریب دهید.

احمدی گفت: به دلیل رسانه های مذهبی و ارزشمند جمهوری اسلامی ، رسانه های حوزوی ، اخلاق اسلامی و انسانی ، نمی توانند سهواً مانند رسانه های غربی دروغ و توهین را پخش کنند.

بانوی کرامت ، معاون وزیر فرهنگ استون مقدس ، از نقش رسانه های حوزه برای نشر و پرداخت هزینه خدمات اجتماعی حوزه و روحانیت که به دشمنی دشمن کمک کرد ، قدردانی کرد.

وی گفت: یکی دیگر از فعالیت های ارزشمند که قابل تقدیر است ، آموزش پرسنل برای جنگ رسانه ای است. در دنیای حرفه ای امروز ، رسانه ها یک نیرو و ابزار جنگ محسوب می شوند و کمتر خبرگزاری و رسانه ای چنین اقدامی را انجام می دهند زیرا اهداف ، برنامه ها و استراتژی ها را در مقابل رسانه های رقیب خنثی می کند.

خبر مرتبط:  دستگیری عاملان تیراندازی منجر به جرح در آبادان

احمدی بر تعامل خوب و قوی تأکید کرد و این تفاهم نامه را امضا کرد و مبارزه با برنامه های دشمن را در این جنگ نابرابر رسانه ای ، پیگیری برنامه ها و اهداف بین مرکز رسانه ای حوزه و زیرمجموعه فرهنگی فضای مجازی و استون مقدس ضروری و ضروری دانست.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد استون مقدس ، فعالیت عمده این معاونت در زمینه قرآن و معارف الهی ، ایوان کودکان ، خانواده و زمینه های مختلف دیگر در فضای مجازی را تشریح کرد. و گفته می شود: ما چاره ای نداریم جز اینکه با جوانان و برنامه های آموزشی آنها ، قوی و جسورانه در فضای مجازی آشنا شویم.

انتهای پیام