علمی و پزشکی

دستور معاون وزیر بهداشت برای برخورد با اخذ وجوه نامتعارف در بیمارستان‌ها

معاون وزیر بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر لزوم نظارت بر پذیرش تعرفه های مصوب و برخورد با تخلفات تعرفه ای تاکید کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران و به نقل از وزارت بهداشت، دکتر. در متن نامه سعید کریمی آمده است: لذا دستور فرمایید موارد ذیل به کلیه موسسات بهداشتی و درمانی، ادارات کاریابی و ادارات دانشگاه ابلاغ شود.

1- اخذ وجوه غیرمتعارف و خارج از بورس موسسات درمانی به ویژه در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود تحت هر عنوان و بر اساس ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی دانشگاه ممنوع است.

2- ارائه خدمات بیشتر از نیاز بیماران، تلفیق کدهای کتاب ارزش نسبی کد بهداشتی، استفاده از کدهایی با هدف غیرانتفاعی با ارزش واقعی بالاتر در خدمات با کد مشخصی که طبق نمونه تعرفه ممنوع و در کمیسیون ماده 11 دانشگاه پیشنهاد شده است.

3- مطابق بخشنامه های ابلاغی از طریق داروخانه های بیمارستانی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید در فاکتورهای بیمار و هرگونه پرداخت مستقیم بیمار یا همکاران وی به نام اشخاص یا شرکت های عرضه کننده تجهیزات پزشکی درج شود. استفاده در کلیه خدمات تشخیصی و پزشکی ممنوع است.

4- نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب توسط پیمانکاران بخش های برون سپاری در بیمارستان های دولتی و غیردولتی و توجه ویژه به بازدیدهای نظارتی معاونین، وظیفه ناظران قرارداد، مسئولین فنی و پیمانکاران است. رفتار.

5- رسیدگی و رسیدگی به تخلفات تعرفه های خارج از قبوض و وجوه نامتعارف در موسسات درمانی، تخلفات سازمان (عدم انجام وظایف مدیر فنی) و متخلفین باید به صورت همزمان پیگیری و دارای حداکثر توان قانونی باشد. برای اجرای قوانین (تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی «کمیته های رسیدگی به تخلفات نظام پزشکی، کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی، ماده 33 آئین نامه بیمارستان ها»).

خبر مرتبط:  افزایش ۱۸درصدی آمار اهدای خون تهرانی‌ها در سه ماهه اول ۱۴۰۰

انتهای پیام/