اگر سن شما ۳۵ سال یا بیشتر است ابتدا باید ماموگرافی دو بعدی یا سه بعدی از هر دو سینه و زیر بغل انجام داد و سپس در صورت عدم تشخیص کامل توسط ماموگرافی، سونوگرافی انجام داد.

 

اگر سن شما کمتر از ۳۵ سال است باید از سینه ها و زیر بغل سونوگرافی انجام شود.

  • در صورت وجود موارد کاملا خوش خیم مثل کیست ساده نیاز به بررسی بیشتر نیست
  • در صورت وجود توده به احتمال خوش خیمی نیاز به تکرار سونوگرافی هر ۶ ماه یکبار می باشد.
  • در صورت وجود توده مشکوک و یا بدخیم باید نمونه بردای توسط سوزن مخصوص انجام شود.