درخواست وزیر رفاه از رئیس دیوان محاسبات جهت برقراری حق عائله‌مندی زنان معلول سرپرست خانوار مجرد

وزیر رفاه به رئیس دادگاه متوسل می شود
تصویر بایگانی شده است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در نشستی دوستانه با نمایندگان سازمانها و سازمانهای غیردولتی برای افراد دارای معلولیت ، از ر ofسای دیوان محاسبات ملی خواستار برقراری حقوق خانوادگی برای زنان و کودکان بدون مجرد ، به ویژه برای افراد معلول شد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، محمد شریماتار در دیداری دوستانه با سازمان های غیردولتی و سازمان های معلول ، درباره درخواست نماینده خراسان جنوبی با رئیس دیوان محاسبات دیوان محاسبات مهرداد بذرپالی مبنی بر محدود کردن حقوق خانواده سرپرستان خانوارهای بی فرزند و مجرد بحث و تبادل نظر کرد. وی گفت: مطابق بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ، تا سال 1991 به کلیه سرپرستان خانواده و کلیه زنان مجرد کمک هزینه خانواده تعلق می گرفت ، زنان بدون فرزند و تنها از طریق دادگاه از حقوق خانوادگی برخوردار می شدند که کشور لغو شد و اقدامات لازم در این زمینه انجام شد. ما فکر میکنیم که.

براساس گزارش وزارت روابط عمومی و امور بین الملل وزارت رفاه ، در ادامه تماس تلفنی ، رئیس اداره محاسبات ملی قول داد که موضوع را به روش ویژه ای برای جامعه معلولین بررسی و حل کند.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  کرونا فرصت‌طلب است، بهداشت را جدی بگیرید