دارندگان مجوز اجاره‌داری سازمان منطقه آزاد قشم از پرداخت مالیات معاف می‌شوند

به گزارش مجله سلامتی ایران خشم ، هرموز امیری با اشاره به مراجع مختلف اتحادیه های کارگری به معاون وزیر دارایی و سرمایه گذاری گفت: شما می توانید برای مجوز اجاره اقدام کنید و از کسر مالیات بهره مند شوید.
وی ادامه داد: دارندگان پروانه اجاره از سازمان منطقه آزاد کشم می توانند از معافیت ماده 13 قانون نحوه مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی بهره مند شوند.
مدیر بازرگانی و اصناف منطقه آزاد خشم یادآور شد: از آنجا که اظهارنامه مالیاتی در خرداد و تیر ماه هر سال ثبت می شود ، کلیه دارندگان واحدهای تجاری می توانند از منطقه آزاد کشم و در صورت اعلام ملک درخواست مجوز اجاره کنند. او باید بتواند به تنهایی از مصونیت بهره مند شود. امیری ، کارگران مالی هر ساله اظهارنامه مالیاتی را تشکیل می دهند ، اگر به عنوان مستاجر در یک واحد صنفی کار می کنند ، باید نام مالک را در اظهارنامه مالیاتی به خزانه داری اعلام کنند و به همین دلیل و معافیت موجر و مستأجر ، آژانس منطقه آزاد دارای اجاره را اعطا کرد تا موجر معاف نشود.
وی خاطرنشان کرد: از نظر ماده 11 قانون نحوه فعالیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی ، مجوزی برای هر نوع فعالیت اقتصادی و تأسیس و تأسیس مشاغل مختلف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این منطقه وجود ندارد. وی با بیان اینکه فقط در بخش آزاد گفت: کارگران اقتصادی باید به این موضوع نگاه کنند و بهترین روش را برای استفاده از مزایای مناطق آزاد انتخاب کنند و همچنین از بند 13 این قانون بهره مند شوند.

خبر مرتبط:  انتخاب منتخبین شورای شهرکرد فارغ از مسائل قومی و قبیله‌ای بود

48