خوشه سوهان، آسیب پذیرترین صنعت قم در کرونا

خوشان سوهان ، ضعیف ترین تجارت کرونا در کرونا

مجله سلامتی ایران / قم معاون برنامه ریزی شهرک های صنعتی استان کوم گفت: خوشه سوهان یک استان بزرگ صنعتی و خوشه ای است که همه گیری کرونا را پوشش می دهد.

روح الله ابراهیمی در گفت وگو با مجله سلامتی ایران ، اظهار کرد: در حال حاضر 85 درصد واحدهای صنعتی در شهرک ها و مناطق صنعتی استان کوم فعال هستند و تنها 15 درصد آنها غیرفعال هستند که از نظر صنعت جهانی کاملاً طبیعی است.
برنامه ریزان فرعی شهرک های صنعتی استان کوم برخی از م componentsلفه ها را دلایل غیرفعال عنوان کردند: عدم وجود فناوری مناسب ، تغییر الگوی مصرف و اشباع بازار ، کمبود نقدینگی ، عدم وجود ذینفعان ، عدم وجود قدرت رقابتی ، دانش مدیریتی ، و غیره.
وی در مورد تاثیر شیوع ویروس کرونا در تعطیلی واحدهای خاصی ، خاطرنشان کرد: کرونا در بازار برخی از واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه کرده است و خوشه سوهان صنعت پیشرو و استان خوشه ای درگیر در این اپیدمی است.
ابراهیمی در تشریح دامنه فعالیت شهرک های صنعتی در استان کوم گفت: واحدهای بهره برداری صنعتی در شهرک های صنعتی در 7 بخش عمده شامل مواد شیمیایی ، فلزی ، غذایی ، سلولزی ، مواد معدنی غیر فلزی ، برق ، الکترونیک و نساجی فعال هستند. به
وی خاطرنشان کرد: در شرکت شهرک های صنعتی کومو ، یکی از اهداف فرعی صنایع کوچک در سال جاری ، کلینیک صنعتی شهرک شکویه با شناسایی حداقل 30 واحد صنعتی با شناسایی موانع و تعریف پروژه های بهسازی از طریق مناسب ترین زیرساخت ها در شهرک های صنعتی است.
مشاوران پروژه شهرک های صنعتی منطقه کوم ادامه داد: علاوه بر این واحدهای صنعتی استان همچنان به افزایش کارایی واحدهای صنعتی به ویژه از طریق مشاور در کلینیک ارجاع ادامه خواهند داد.
وی درباره میزان اشتغال زایی واحدهای فعال شهرک های صنعتی گفت: بیش از 90 درصد واحدهای صنعتی استان حدود 27 هزار و 417 نفر در شهرها و مناطق صنعتی مشغول به کار هستند.
ابراهیمی مشکلات اصلی واحدهای صنعتی را مربوط به مسائل مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی (اغلب به قیمت محصولات آنها) دانست: “همچنین در صورت فعال شدن واحدهای غیرفعال در این برنامه ، حداقل 150 شغل مستقیم جدید در استان. “

خبر مرتبط:  کرونا جان ۹ نفر دیگر را در جنوب غرب خوزستان گرفت

انتهای پیام