خوزستانی ها برای نجات کارون، کرخه و هورالعظمیم یک صدا شدند

به گزارش خبرنگاران مجله سلامتی ایران آبادون ، از شب گذشته صدها هزار فعال محیط زیست ، فرهنگی ، اجتماعی و مردمی در خوزستان داوطلب شده و “صدای خازونزو” در “کارون جان مست” ، “کرخه جان مست” ، “هورالعظیم جان مست “و اینستاگرام” ، آنها برای نجات جان رودخانه ها ، رودخانه ها و رودخانه های استانشان یک صدا فریاد می زنند.

با قرار دادن این تصویر واحد و یکسان ، مردم خوزستان نسبت به برنامه های انتقال و مرگ هارالعظیم و تنش های آبی ایجاد شده اعتراض کرده اند تا پیام وی به تصمیم گیرندگان در زمینه مدیریت منابع آب برسد.

به گفته وی ، کارون نباید به خاطر ماندن در جای دیگر کشور کشته شود. خوزستان با داشتن رودخانه ها و سدهای متعدد به عنوان پرآب ترین استان کشور معرفی شد اما به دلیل برنامه ریزی ناکافی و فشار کم باران برای انتقال آب از این منطقه به سایر مناطق کشور ، خوزستان به تدریج کشته شد. جریانات استان هیچ کس صدای مردم ، فعالان محیط زیست و رسانه ها را در مورد اقدامات فوری و مناسب مقامات برای جلوگیری از مرگ مناطق نمی شنود و هیچ فریادی برای کمک وجود ندارد.

48

خبر مرتبط:  مردم را از مشکلات کنونی حوزه سلامت نجات می دهیم