علمی و پزشکی

خورشیدگرفتگی ۱۰ اردیبهشت را از دست ندهید

به گزارش شفاف، محمد جواد ترابی گفت: ماه گرفتگی روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه از ساعت 23 و 15 دقیقه تا 3 و 7 صبح در بازه زمانی ایران رخ می دهد.

خورشید گرفتگی فقط در آمریکای جنوبی قابل مشاهده و جزئی است و سطح خورشید و ماه در ایران را به طور کامل نمی پوشاند.

او گفت: «کسوف جزئی فقط برای ساکنان منطقه پاتاگونیا، جنوبی ترین نقطه این قاره در آمریکای جنوبی و بخش هایی از شبه جزیره قطب جنوب قابل مشاهده است.

به گفته وی، همه افرادی که خسوف را تماشا می کنند باید بدانند که کامل نیست.

فرمود: پس از کسوف خورشید در دقایق اوج خود غروب می کند. یعنی همه اتفاقات بعد از غروب خورشید رخ می دهد. ما در حال حاضر در نیمکره شمالی هستیم و در مقایسه با این نیمکره پاییز است. اما ما در بهار هستیم. بنابراین کمتر احتمال دارد که این خسوف را ببینیم.

دلیل اینکه ما نمی توانیم ماه گرفتگی را ببینیم این است که در منطقه اقیانوس اتفاق می افتد و زمان غروب خورشید است. هوا 95 درصد ابری است.

وی گفت: عکاسان یا ستاره شناسان می توانند غروب خورشید را تماشا کنند و در هنگام غروب از آن عکس بگیرند زیرا خسوف در اقیانوس آرام رخ می دهد و زیباترین تصویر به دست می آید.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان