علمی و پزشکی

خطرات سزارین و مقابله با آن

به گفته محققان، سازمان بهداشت جهانی از سال 1985 از همه کشورهای جهان خواسته است که میزان سزارین را در هر منطقه از جهان زیر 10 تا 15 درصد نگه دارند. با این حال، در دهه های اخیر، میکروسرجری فوقانی تقریباً در همه جا بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است و یک پدیده همه گیر است. بر این اساس، در حال حاضر تقریباً یک سوم زنان در سراسر جهان با سزارین زایمان می کنند. از دلایل این افزایش می توان به بارداری های چند قلو، افزایش عوارض بارداری، سزارین های زودهنگام، بارداری دوقلو، عدم پیشرفت در زایمان و افزایش میزان القای زایمان اشاره کرد. در این میان، سزارین مانند سایر روش های جراحی، زنان و نوزادان را در معرض خطرات کوتاه مدت و بلندمدت سلامتی قرار می دهد.

در همین راستا پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان مطالعه ای را انجام دادند که در آن عوامل خطری که سلامت مادر و کودک را در حین عمل سزارین به خطر می اندازد، تشریح شد.

این پژوهش با مشارکت افراد مختلف درگیر در سزارین در بیمارستان فاطمیه همدان انجام شد و ابزار اصلی آن برای جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه علمی «نیمه ساختاریافته» بود.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که عوامل زمینه‌ای، عوامل محیطی و عوامل انسانی مختلف می‌توانند باعث ایجاد عوارض در حین زایمان سزارین شوند، بنابراین توجه به این نتایج و شناسایی اثرات منفی عوامل فوق با استفاده از راهکارهای مدیریتی و پیشگیری از اهمیت بالایی برخوردار است. مادر و نوزاد یک جراحی بی خطر را تجربه می کنند.

خطرات سزارین و مقابله با آن

در این خصوص بهزاد ایمانی، استادیار و محقق گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و همکارانش می‌گوید: «در این مطالعه 3 کلاس و 8 زیر کلاس شامل عوامل زمینه (بالا) شناسایی شد. خطر حاملگی، جنین غیرطبیعی، عوامل خطر زمینه ای) عوامل محیطی (تجهیزات پزشکی غیر دوستانه، جراحی الکتریکی ناایمن، حجم کاری زیاد) و عوامل انسانی (عدم مهارت تیم پزشکی، خطای شخصی تیم پزشکی)”.

وی افزود: با توجه به این نتایج، دست اندرکاران باید پیش از اقدام، پیشینه، عوامل محیطی و انسانی را بررسی کنند که با استفاده از نتایج این مطالعه که عوامل خطر را در این زمینه شناسایی کرد، اتاق عمل زنان و زایمان می تواند به طور جدی از مادر و کودک جلوگیری کند. از خطرات مرتبط با استفاده از راهبردهای پیشگیرانه در مؤسسه خود.

این یافته های علمی پژوهشی که نقش ویژه ای در افزایش آگاهی متقاضیان سزارین دارد در مجله علمی پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان منتشر شده است.

46

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان را در وب سایت ما هر روز منتشر و گزداوری میشود.