خسارت ناشی از قطع برق شرکتها برعهده اداره برق منطقه است

به گزارش یک خبرگزاری مجله سلامتی ایران از خزوین؛ رئیس دادگستری استان خزوین ، نورالله قدرتی ، در یک نشست آنلاین با ستاد اقتصاد مقاومتی شهر تاکستان ، با حضور آژانس های مربوطه و مدیران تولیدکنندگان ، گفت: بخش تولید استان که حضور این شرکت را تسهیل می کند سرمایه گذاران: موضوع باید ارائه شود ، اما آغاز و ادامه این کمک باید با احتیاط و احتیاط انجام شود زیرا می بینیم که برخی سرمایه گذاران از وام ها و تسهیلات استان بهره مند می شوند ، اما متأسفانه نتوانسته اند تولید خود را ادامه دهند.

قدرتی با اشاره به لزوم حل مشکلات تولید اظهار داشت: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی باید زمانی را در نظر بگیرند تا موانع موجود را در زمان مقرر برطرف کنند ، به دلیل کم توجهی ، رفع مشکلات م theثر نیست کارخانه های تولید

رئیس دادگستری استان کازوین در پاسخ به مشکل قطعی برق کارخانه های تولیدی گفت: طبق مصوبات و مقررات هیئت وزیران ، اگر این شرکت مشمول قطع برق نشود ، باید برداشته شود. اداره برق شهرستان و منطقه باید مسئول خسارات وارده باشد.

در این جلسه ، مدیران عامل واحدهای صنعتی موانع تولید را در شرکتهای خود ابراز داشتند و رئیس دادگستری دستورات لازم را برای رفع آنها صادر کرد و تأکید کرد که در یک زمان مقرر ، مرکز مالی مقاومت شهرستان نیز از این امر پیروی می کند.

48

خبر مرتبط:  شورای شهر ملایر در پیچ انتخاب شهردار