خرید، ذبح و عرضه دام زنده و گوشت های خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی، ممنوع

با توجه به شفافدر آستانه عید قربان به مناسبت عید قربان برای جلوگیری از شیوع و شیوع بیماری ها بین انسان و حیوانات به توصیه های بهداشتی. محمد مهدی گویا گفت: در مورد عید قربان ، حیوانات زنده بخرید یا از گوشت ذبح شده و عرضه شده در خارج از شبکه سازمان دامپزشکی خودداری کنید.

ذبح دام در خانه ها ممنوع است

وی تأکید کرد: دامها باید از میادین عرضه رسمی تحت نظارت آژانس دامپزشکی خریداری شوند.

استفاده از تجهیزات محافظتی برای از بین بردن گاو فراموش نشود

دکتر. گویا ادامه داد: افرادی که دام های ذبح می کنند باید از وسایل محافظتی مانند دستکش ، کفش و لباس مناسب استفاده کرده و وسایل خود را پس از ذبح ضد عفونی کنند و دفع سالم خونریزی داشته باشند.

گوشت حیوان ذبح شده را حداقل به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری کنید

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تأکید کرد: مردم باید مراقب باشند که حیواناتی را که دارای علائم بیماری و بیماری هستند ذبح و مصرف نکنند. گوشت حیوان ذبح شده باید حداقل 24 ساعت قبل از مصرف در یخچال قرار گیرد. کبد و سایر احشا باید پس از 48 ساعت نگهداری در دمای 4 درجه سانتیگراد مصرف شوند.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت ، گویا از کلیه نمایندگان مراقبت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواست با رعایت ادارات دامپزشکی استان توصیه های بهداشتی را رعایت کرده و از بروز و شیوع بیماری های انسانی و حیوانات جلوگیری کنند. اقدامات و هماهنگی های لازم را انجام دهید.

خبر مرتبط:  توصیه‌هایی درباره بهداشت دهان و دندان در دوران کرونا