حوادث

خرمشهر با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ لرزید/ثبت بزرگترین زلزله‌ها در استان فارس

هفته گذشته زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر خرمشهر استان خوزستان را لرزاند. همچنین زلزله ای به بزرگی 4 ریشتر در استان فارس به ثبت رسیده است.

به گزارش مجله سلامتی ایران، زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر در استان فارس و خرمشهر در استان خوزستان نیز زلزله ای به بزرگی 3.4 ریشتر را لرزاند. جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 29 مرداد

زلزله 2.9 ریشتری ورزقان در استان آذربایجان شرقی و زلزله 2.7 ریشتری ویس در استان خوزستان را لرزاند.

مردم استان فارس با زلزله 4 ریشتری در عمق 8 کیلومتری زمین لرزیدند و کانون آن در 16 کیلومتری اهل، 20 کیلومتری اشکنان استان فارس و 29 کیلومتری بندر مکم در استان هرمزگان بوده است.

یکشنبه 30 مرداد

زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در نامگرمخان در استان خراسان شمالی به ثبت رسید.

دوشنبه 31 مرداد

زلزله 2.6 ریشتری کامیه استان فارس، زلزله 2.5 ریشتری در کوهبنان استان کرمان، زلزله 2.7 ریشتری در خرمشهر استان خوزستان، زلزله 2.8 ریشتری در گزیک در استان خراسان جنوبی و زلزله 2.7 ریشتری در استان خراسان شمالی رخ داده است. .

سه شنبه اول شهریور

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 7 کیلومتری سیرچ استان کرمان رخ داد و کانون آن در 12 کیلومتری سیرچ، 27 کیلومتری شهداد و 28 کیلومتری اندوزرد در استان گزارش شد.

هجدک در استان کرمان زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 23 کیلومتری هجدک، 26 کیلومتری چترود و 33 کیلومتری کاظم آباد این استان بود.

خبر مرتبط:  آذربایجان غربی جز امن ترین استانهای کشور است

چهارشنبه 2 شهریور

سنگان زلزله 2.9 ریشتری خراسان رضوی، ارد استان فارس با زلزله 2.8، کسرشیرین استان کرمانشاه با زلزله 2.5، قلعه خزه استان خوزستان با زلزله 2.6، زلزله 2.6 در آذر شرقی آغاز با زلزله 2 ریشتری، استان کرمان 2. .

پنجشنبه 3 شهریور

بندر خمر در استان هرمزگان زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین را لرزاند و کانون این زمین لرزه 27 کیلومتری بندر خمر، 40 کیلومتری لافت و 49 کیلومتری کنگ این استان گزارش شده است.

زلزله 2.5 در دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد، 2.6 بزرگی در نهبدان در استان خراسان جنوبی و 2.6 در قصرشیرین در استان کرمانشاه به ثبت رسیده است.

جمعه 4 سپتامبر

خرمشهر در استان خوزستان با زلزله 3.4 ریشتری در عمق 17 کیلومتری زمین و کانون آن در 32 کیلومتری خرمشهر و 40 کیلومتری مینوشهر در استان خوزستان و 36 کیلومتری عراق بوده است.

فین در استان هرمزگان زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 24 کیلومتری فین، 44 کیلومتری قلعه قاضی و 47 کیلومتری بندرعباس این استان گزارش شد.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 در شهرستان سلمان استان مازندران و 2.6 در مردک استان کرمان به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/