علمی و پزشکی

خدمات تخصصی مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی به «رضا رویگری»

مرکز درمان خانگی جهاددانشگاهی شهید بهشتی هنرمند ارشد «رضا رویگری» مسئولیت ارائه خدمات پزشکی را بر عهده داشت و اولین بازدیدشان عصر دیروز 18 اردیبهشت بود.

به گزارش مجله سلامتی ایران، روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم عمومی شهید بهشتی طی سالیان متمادی حضور فعال در عرصه سلامت و حفظ کرامت سالمندان و رعایت رهنمودها، داوطلبانه و محترمانه خود را جهادی اعلام کرد. در پی اقدام خیرخواهانه جمعی از هنرمندان تئاتر و سینما، مقام معظم رهبری مسئولیت ارائه خدمات تخصصی پزشکی اعم از خدمات تشخیصی و درمانی را برای تکریم و حمایت از هنرمندان پیشکسوتی که سرمایه اجتماعی جامعه محسوب می شوند، بر عهده گرفتند.

بر این اساس، تیم پزشکی مرکز درمان خانگی (امداد) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عصر روز یکشنبه 18 اردیبهشت همزمان با انتقال پروفسور رویگری به منزل، اولین ویزیت وی را برگزار کردند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی را برای ارائه خدمات عمومی و تخصصی در حوزه های مراقبتی، تشخیصی و درمانی اعلام کرد. با اولویت سالمندان و سال های فعالیت خود، با تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به افراد جامعه در سطح شهر تهران خدمات رسانی کرده است.

انتهای پیام/