خبرنگاران اخبار امید بخش را منتشر کنند

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران استان تهران ؛ عبدالرضا چراغعلی ، معاون استاندار تهران ، برای هماهنگی امور عمرانی گفت: در استان تهران ، دولت از هفت هزار میلیارد تومان در هفته بهره برداری می کند و با همکاری بخش خصوصی 5 هزار شغل مستقیم ایجاد می کند.

وی به افتتاح پروژه های عمرانی در شهر پردیس اشاره کرد و گفت: 28 پروژه در این شهرستان افتتاح می شود.

31 مورد از آنها مربوط به شهر پردیس است.

وی به مشکلاتی که مردم در دو سال گذشته به دلیل بیماری عروق کرونا ویروس قلب داشته اند اشاره کرد و به رسانه ها گفت: در مورد امیدوارکننده ترین اخبار تأمل کنید و به مردم روحیه دهید تا با ناراحتی و بیماری حالات افراد را تغییر دهند.

چراغعلی یادآور شد: شهرداری پردیس یکی از پنج شهرداری برتر استان تهران است و از زحمات شهردار و کارکنان شهرداری پردیس برای آخرین اقدامات قدردانی می کنیم.

وی گفت: از مدیران شهری می خواهیم مهندسی ارزشی را به پروژه های خود بیفزایند و هدف ما در این تعریف ارائه کارهای مهندسی و تخصصی با زمان کمتر و کیفیت بهتر است.

وی همچنین با اشاره به نقش مشارکت مردم در مدیریت شهری و شهرسازی اظهار داشت: شهرداران باید به مردم اعلام کنند که تمایل به مشارکت دارند و اگر به میدان بیایند ، اقدامات جهادی ها به خوبی نتیجه می گیرد.

وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا در پایتخت چراغعلی گفت: شهرهای اقماری اطراف تهران بار موضوعی این مشکل پایتخت را بر دوش می کشند.

خبر مرتبط:  روابط عمومی ادارات نقش مهمی در ایجاد اعتما د بین مردم و رسانه ها دارند

564

11111