فرهنگ و هنر

خانه کتاب و ادبیات: مطالبات ناشران پرداخت شد

موسسه کتاب و ادبیات ایران از اسکان نهایی 937 کتابفروشی ، اعضای پروژه “کتاب زمستانی 99” و ناشر نمایشگاه کتاب مجازی تهران خبر داد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، با استناد به روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران ، با حمایت معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کتابفروشی های عضو طرح زمستان کتاب 99 اسکان یافتند ظرف 10 روز

در طرح کتاب زمستانی 99 ، با مشارکت و استقبال 937 کتابفروشی از 31 استان ، از 30 مارس تا 6 مارس ، 440،276 نسخه از 214 میلیارد و 3 میلیون 199 هزار و 674 کتاب واقعی خریداری شده است.

با برگزاری یارانه چهار ساله کتاب ، یک میلیون و 712 هزار و 239 نسخه کتاب به ارزش 724 میلیارد ریال در سال 1399 توسط کتابفروشی ها (برنامه های فروش فصلی کتاب) فروخته شده است.

این آژانس ادعا می کند که بقیه حقوق ناشران شرکت کننده در اولین نمایشگاه کتاب مجازی تهران تسویه شده و آخرین حقوق ناشر در اولین نمایشگاه کتاب مجازی تهران به حساب آنها واریز می شود.

اولین نمایشگاه کتاب مجازی در تهران که از 1 تا 10 در بهمن برگزار شد ، 640 میلیارد و 258 میلیون و 77 هزار و 568 ریال به ارزش یک میلیون و 254 هزار و 599 نسخه فروخت.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  ۱۰ دقیقه‌های روی اعصاب هواداران فوتبال