عمومی

“خار پاشنه”،اسد مسجدی و صندلی‌ ریاست که به نظر چسبناک شده است!

فدراسیون پزشکی ورزشی همیشه یکی از کمترین سندیکاهای شناخته شده در ایران بوده است ، اما تبریک به ما که ماه هاست در راس این اتحادیه هستیم ، می گوید اتحادیه با حواشی کافی باردار است.

من مستقیماً با رئیس این اتحادیه ، مسجد اسد صحبت می کنم ، وظیفه رئیس اتحادیه چیست؟ نامزد را تکان دهید؟ اما به وضوح در این اتحادیه اتفاقاتی می افتد که موارد دیگری را مطرح می کند.

من با احسان حدادی و درخواست او برای جراحی خار پاشنه شروع کردم. شما موافقت کردید که برای سفر به آلمان 8000 یورو به او بپردازید. نظر شخصی من این است که احسان به عنوان یک ورزشکار حرفه ای و به عنوان یک المپیک اهمیت می دهد. او تقریباً یک سال به المپیک نرسیده است و به گفته شما هیچ تضمینی وجود ندارد که هیچ پزشک ایرانی پس از عمل بتواند به حالت ایده آل خود برگردد. من تخصص پزشکی ندارم ، اما می پرسم آیا این عمل جراحی آنقدر شدید است که هیچ پزشکی حاضر به انجام چنین کاری نیست؟ چرا پزشکان باید چنین عملی را تضمین کنند؟ آیا پزشکان در ایران جراحی انجام شده را تضمین می کنند؟

شما به عنوان رئیس این اتحادیه با چه متر و استانداردی چنین مجوزی را برای برداشتن ارز خارجی 8000 یورویی از کشور صادر کردید تا پاشنه پای هود را بردارید؟

دومین اتفاقی که در فدراسیون تحت امر شما می افتد انتخاب مشاور رسانه ای برای شماست که این مشاور رسانه ای در کوتاه مدت تصدی شما قصد انجام چه کاری را دارد؟ گذشته از هزینه استخدام مشاور رسانه ای ، فعالیت هایی نیز در این زمینه وجود دارد. آنچه در فدراسیون پزشکی ورزشی در حال انجام است به من یادآوری می کند که شما تصمیم جدیدی گرفته اید. شاید فرضیه من اشتباه باشد و اگر اشتباه است ، پس شما نباید چاره ای جز رقابت در انتخابات داشته باشید. آن صندلی و آن مکان در مدت زمان کوتاهی شیرین و چسبناک است. بیایید پیش آقای مسجدی و این را برخلاف نظر من بگویید.

خبر مرتبط:  لیلاز: رشد اقتصادی ایران دو رقمی خواهد شد

ساختار فدراسیون پزشکی ورزشی با سایر فدراسیون ها متفاوت است و باید بگویم اعضای مجمع کسانی هستند که خود تصمیم می گیرند. به محض احراز صلاحیت کاندیدای مشاور من ، در اسرع وقت پیش قدم شوید. انتخابات را برگزار کنید تا بتوانید باری را از دوش وزارت ورزش ، فدراسیون لباس ورزشی و بسیاری از ورزشکاران بردارید. بدون شک ، رئیس جمهور جدید وارد شده از تمام اثرات خار پاشنه ، خارش یا سایر ستون فقرات مراقبت خواهد کرد. آستانه بازی های المپیک ، یکی از فدراسیون های بزرگ ایران ، به سرانجامی می رسد که اعضای آن ماه ها در انتظار آن بودند.

251 251