حیدری: دولت سیزدهم روابط با کشورهای همسایه را تقویت کند

رهبر ، عضو کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، گفته است که دولت بعدی باید در دستور کار تقویت روابط با کشورهای همسایه قرار گیرد.

شهریار هیداری در گفت وگو با مجله سلامتی ایران ، با تشریح اولویت های دولت سیزدهم در زمینه سیاست خارجی ، اظهار داشت: دولت آینده باید برنامه مشخصی در زمینه سیاست خارجی داشته باشد. در حال حاضر ، روابط ما با برخی از کشورها عالی است و با برخی دیگر رابطه ندارد. بنابراین تأکید مقام معظم رهبری بر روابط با کشورهای همسایه باید برای تقویت روابط با کشورهای همسایه از طریق تشکیل گروه های منطقه ای راه حلی پیدا کند.

حیدری توضیح داد: در این راستا ، اگر نگرانی در مورد روابط وجود داشته باشد ، از طریق گفتگو و مذاکره حل می شود ، زیرا روابط با سایر کشورها تأثیر مستقیم در سیاست خارجی دارد. در عین حال ، دنیای امروز دنیای ارتباطات است و بدون برقراری ارتباط با سایر کشورها ، چرخه اقتصادی نمی تواند تکمیل شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این نتیجه رسید: روابط قوی با سازمانهای خارجی و بین المللی ، بهترین منافع ملی کشور ما. البته برخی از کشورهای قدرتمند مانند چین یا کشورهایی مانند هند می توانند روابط بهتری با کشور ما داشته باشند.

حیدری همچنین اظهار داشت: اقتدار جمهوری اسلامی باید در نهادهای بین المللی تعریف و م effectiveثر باشد ، بنابراین دولت آقای رئیسی می تواند بگوید که باید روابط خود را با کشورهای همسایه و سپس با روابط خوب حفظ کند. جمهوری اسلامی همچنین لازم است جایگاه ایران در نهادهای بین المللی به آرامی تعریف شود.

خبر مرتبط:  آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان همدان تا 3 مرداد 1400

انتهای پیام