استان ها

حضور موثر بنگاههای اقتصادی مازندران در مهارت آموزی

به گزارش مجله سلامتی ایران از مازندران، سید حسین درویشی گفت: یکی از اهداف اصلی موسسه آموزش فنی و حرفه ای در کشور انجام آموزش های مهارتی در واحدهای صنعتی است که ارتباط مستقیم با افزایش سطح مهارت نیروی کار دارد. تولید و بهره وری.

وی با اشاره به عملکرد شش ماهه اخیر در حوزه صنایع گفت: 1003 نفر از کارکنان بنگاه های اقتصادی دوره های ضمن خدمت را فرا گرفتند و این اداره کل 200 نفر از مراکز دولتی را در زمینه تجهیزات صنایع و صنایع آموزش داد. در قالب آموزش دو مهارت شغلی استفاده شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران افزود: برای تربیت نیروی ماهر بنگاه های اقتصادی مجوز راه اندازی 18 مرکز آموزشی در کنار کارگاه های صنایع و مشاغل داده شد و در 6 ماهه نخست امسال با کمک این مشاغل، 1067 نفر در محیط کار واقعی آموزش دیدند.

وی بیان کرد: آموزش های مهارتی با هدف ارتقای مهارت کارکنان عامل موثری در ایجاد ایمنی و ثبات کارکنان در واحدهای تولیدی است، از این رو برای رفاه حال کارگران برای جلوگیری از نگرانی های بیکاری، آموزش ها باید مهارت محور باشد. مناطق مختلف.

48

خبر مرتبط:  عَلَم شهید سلیمانی در دنیا نمونه مبارزه و جهاد است

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان را در وب سایت ما هر روز منتشر و گزداوری میشود.