حضور دانش آموزان در مدارس برای سال تحصیلی جدید، تدریجی و اقتضایی است

مدیر آموزش و پرورش استان با اشاره به روابط عمومی آموزش و پرورش استان ، به نقل از خبرگزاری آنلاین استان چهارمحال و باکریاری گفت: در سال تحصیلی جدید به مدیران استانی و مدارس و هر مدرسه اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری در مورد شورای مدارس و تصمیمات کمیته بهداشت

فرحناز قدمانی به طبقه بندی مدارس از نظر تعداد دانش آموزان در سه گروه اشاره کرد: کمتر از 50 نفر ، مشغول و مشخص در سال تحصیلی میانی و جدید: 147 مدرسه در دارال و بهختیار با کمتر از 50 دانش آموز. به دلیل نبود پروژه ها و برخی زیرساخت ها برای آموزش شاد شبکه یا تلویزیون ، آنها فعالیت خود را در سال تحصیلی آینده آغاز خواهند کرد.

قدمینی گفت که آموزش حضوری در ماه نوامبر آغاز می شود و شرایطی وجود ندارد که دانش آموزان به صورت تمام وقت در مدرسه حضور داشته باشند و گسترش تاجگذاری برای همه دوره ها و دستورالعمل های بدین منظور تدوین شده است. و امکانات موجود را برای ارائه آموزش حضوری در هر دوره و مقطع تحصیلی برنامه ریزی کنید.

وی گفت: طبق دستورالعمل ، هر دانش آموز یک متر و نیم در فضای دانشگاهی می ماند و بقیه زمان آنها حداقل با تماس با سایر دانش آموزان متفاوت است و از طرف دیگر ، حضور همه معلمان

قدامینی ادامه آموزش در شبکه های تلویزیونی و تلویزیونی شاد در سال تحصیلی جدید را یادآور شد و گفت: این آموزش ها با متدولوژی جدید و حل مشکلات ارائه می شود و معلمان و دانش آموزان می توانند از پورتال اعلام شده توسط مدارس برای تسهیل این فضا استفاده کنند. . “

خبر مرتبط:  گنجینه معادن به نام تویسرکان، به کام دیگران!

بیش از 82 درصد از معلمان ، کارکنان دانشگاهی و اداری استان توسط مدیرکل آموزش و پرورش هرمحال و بختیار واکسینه شده و گفت: تا کنون 46 درصد از جمعیت هدف آموزش دوز دوم واکسن و اجرای آن را دریافت کرده اند. یک برنامه غربالگری در همه مدارس 100 درصد از پذیرش های فردی دانش آموزان را تأمین می کند.

قدمانی بر لزوم ترغیب والدین و عموم به پذیرش آموزش حضوری تأکید کرد: “اگرچه رفتارهای آینده کروناویروس تا حد زیادی غیرقابل پیش بینی است و نمی توان از اجرای برنامه های کاربردی اطمینان داشت ، اما تعطیلی طولانی مدارس نشان می دهد که دانش آموزان و خانواده ها با مشکلات مختلفی روبرو هستند. مشکلات روانی و اجتماعی در این دوره.

بازگشایی مدارس در حال حاضر تنظیم شده است و با رعایت همه علائم بهداشتی ، می تواند تأثیرات مثبتی به ویژه برای ایجاد نشاط و امید در جامعه داشته باشد و اطلس دانش آموزی استان نیز برای شناسایی محدوده هر دانش آموز آماده است: دسترسی به امکانات اضافی فراهم آوردن شرایط مناسب برای آموزش یکپارچه

48