علمی و پزشکی

حاشیه نشین‌ها تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند

معاون بیمه و خدمات درمانی شرکت بیمه سلامت ایران گفت: حاشیه نشینان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

به گزارش مجله سلامتی ایران، مهدی رضایی گفت: در طرح گذار سلامت افرادی که به هر دلیلی بیمه نیستند، تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرار می گیرند.

وی گفت: بیمه سلامت نیازمند مشارکت افراد دارای کد هویت ملی با تعامل، همکاری و کمک به سایر تشکل های اجتماعی با حضور فعال در حاشیه شهرها است که البته این طرح طرحی است که به تازگی در بیمه سلامت همگانی اجرا شده است. تبدیل می شود؛ به طور همزمان اجرا خواهد شد.

وی گفت: این افراد نیز تحت پوشش پزشک خاصی به نام پزشک خانواده هستند.

رضایی گفت: این طرح برای 4 هزار و 500 نفر در حاشیه شهر کرمان و البته در برخی از محلات تهران نیز اجرا شده است و در این زمینه نیازمند کمک سایر نهادهای اجتماعی هستیم.

به گزارش خبرگزاري بيمه سلامت ايران، برخي انتقادات به پوشش مناسب خدمات بيمه سلامت در مراكز و موسسات درماني، تصريح كردند: بيمه سلامت طبق قانون تعرفه هاي دولتي را پوشش مي دهد، از اين رو بين تعرفه ها تفاوت قائل مي شويم كه ناگزير از سوي بيمه هاي بيمار پرداخت مي شود. در بخش دولتی و خصوصی. البته پیشنهاداتی برای رفع این مشکل ارائه شده است. بر اساس سیستم ارجاع بخش خصوصی، بیمه سلامت آماده پرداخت تعرفه در بخش خصوصی است.

وی در پایان گفت: تعرفه ها باید در کشور یکسان باشد یا سرانه بیمه پایه تغییر کند; با این حال، دستیابی به تعادل بین منابع و هزینه ها در شرکت های بیمه ضروری است.

خبر مرتبط:  فاویپیراویر از پوشش بیمه در درمان کرونا خارج شد

انتهای پیام/