علمی و پزشکی

جزئیات انجام «آزمون وسع» برای برقراری بیمه سلامت

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند برگزاری «آزمون گسترده» برای ایجاد بیمه سلامت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تشریح کرد.

سید سجاد موسوی در گفت وگو با مجله سلامتی ایران وی با اشاره به برقراری بیمه رایگان برای 5.4 میلیون ایرانی در روز شنبه 15 اردیبهشت، گفت: این 5.4 میلیون نفر افراد کم درآمد هستند. ، لیست خود را برای یک شرکت بیمه سلامت ارسال کرد.

وی گفت: این حرکت برای تکمیل گستره بیمه های اجتماعی و تحقق آن به عنوان پیش نیاز بسیاری از سیاست های حمایتی در کشور ضروری است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی، مشاوران درباره روند بررسی و تعیین وضعیت اموال و درآمد خانوار برای تعیین شرایط و میزان یارانه های دولتی برای حق بیمه پایه سلامت، گفت: مشاوران. : با توجه به شیوع کرونا و تصمیم ناجا برای مقابله با کرونا متوقف شد. البته گسترش به سایر بخش ها انجام شد، اما برای پوشش بیمه ها متوقف شد که امسال با مصوبه ای که در بودجه 1401 داشتیم، این کار انجام می شود.

موسوی افزود: بر این اساس سایر متقاضیان بیمه سلامت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و درخواست خود را برای پوشش بیمه ای ثبت می کنند که اسامی آنها توسط بیمه سلامت در اختیار ما قرار گرفته و به صورت گسترده مورد آزمایش قرار می گیرد. بسته به نتیجه، افراد ممکن است تحت پوشش بیمه رایگان، مشمول درصد تخفیف یا پرداخت حق بیمه کامل از نظر درآمد باشند.

وی البته با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و ایجاد بستر ثبت نام غیرحضوری برای افراد فاقد پوشش بیمه ای گفت: سامانه به روز رسانی شده و متقاضیان می توانند ثبت نام کنند. .

انتهای پیام/