عمومی

جامعه‌هراسی پس از کرونا – مجله سلامتی ایران

در این تحقیق ، دانش آموزان سعی می کنند از طرق مختلف با مردم مصاحبه های عمیق انجام دهند و از تجربیات خود در “شهرنشینی” و “خانه ماندن” و به ویژه کاهش ارتباط با جامعه بپرسند.
من به تدریج یافته های برخی مصاحبه ها را مرور می کنم. در پشت خطوط و اظهارات بازدید کنندگان ، به ویژه افراد تحصیل کرده ، نوعی اضطراب در مورد مقابله با جامعه پس از کرون وجود دارد. این بدان معناست که در شرایط فعلی ، مردم عمداً و عمداً از یکدیگر فاصله گرفته و سیاست “انزوا” را انتخاب کرده اند ، اما در این دوره از درک و درک آنها ، مهارت های اجتماعی آنها به تدریج رو به زوال است. او نگران است که در دوران پس از سلطنت نتواند مانند گذشته با جامعه تعامل داشته باشد. برخی از آنها در حال حاضر علائم اضطراب را در مردم نشان می دهند ، نه از ویروس کرونا ، بلکه به دلیل نگرانی در مورد برخورد با افراد دیگر ، به ویژه در میان جمعیت. آنها نوعی عشق و نفرت ، نوعی آشنایی و بیگانگی را در جامعه پیدا می کنند ، در حالی که در عین حال از جامعه (عقل سلیم) فرار می کنند و از مواجهه با آن می ترسند.

جدا از این تحقیق ، من این یافته را از دوستان و آشنایان نیز می شنوم. در حالی که برخی از آنها در جمع های خانوادگی محدود هستند ، آنها اعتراف می کنند که آنها بیش از هر زمان دیگر خسته و کسل شده اند و می خواهند به سرعت به حریم خصوصی خود بازگردند و حصارکشی کنند. برخی از والدین ، ​​به ویژه والدین تنها ، نگرانی های جدی در مورد فرزند خود دارند. آنها بر اساس شواهدی که می بینند ، آنها معتقدند که با ترک مهد کودک و دور شدن از بازی های کودکان ، فرزندانشان کمتر از گذشته پرحرف و درون گرا خواهند شد.

خبر مرتبط:  تامین ۳۰ درصد از هزینه های خدمات زیربنایی مسکن آنلاین توسط وزارت راه - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

در فیلم ها ، زندگی نامه ها و خاطرات روزانه ، “جامعه هراسی” و “ضد سوسیالیسم” پس از مدتها زندگی در یک فضای اجتماعی محدود و انحصاری ، مانند اردوگاه یا زندان ، یا در یک دوره خاص ، مانند جنگ یا قحطی ، توصیف شده است. به تعبیری ، از منظر اجتماعی ، “ترس در فضای باز” را می توان درست مانند “ترس در فضای باز” در دوران پس از تاج گذاری در نظر گرفت.

مرور چنین یافته هایی این س aال جدی را ایجاد می کند که آیا تجربه زندگی در جامعه کرون منجر به ظهور افراد “جامعه مدار” منزوی ، منزوی و بدبین می شود؟
با این اوصاف ، به نظر می رسد توان بخشی و توانمندسازی برخی گروه های اجتماعی مورد توجه دانشمندان دانشگاهی ، روانشناسان و رسانه های جمعی قرار گرفته است.

* عضو گروه جامعه شناسی ، دانشگاه گیلان