ثبت زلزله ۳.۱ در استان تهران و ۴ در کهگیلویه و بویر احمد

هفته گذشته زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر ارزموند در استان تهران را لرزاند و بزرگترین زمین لرزه در استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، زمین لرزه مورگان 4 در استان کهگیلویه و بویراحمد در زلزله و زلزله 3.9 ریشتری کهنوز در استان کارمان رخ داده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 8 کیلومتری ارجمند استان تهران به ثبت رسیده است. در اینجا جزئیات زلزله هفته گذشته آمده است:

شنبه ، 17 شهریور

زمین لرزه 2.8 ریشتری در چلگرد ، چهارمحال و بهختیاری ، 2.9 ریشتر در شادگان ، استان خوزستان ، زلزله 2.7 ریشتر در استان فجر ، زلزله 2.5 ریشتر در بهاباد و زلزله 2.5 ریشتر در جبالبرج.

یکشنبه 28 شهریور

مورگان در استان کهگیلویه و بویراحمد در عمق هشت کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر لرزید. مرکز زمین لرزه در 7 کیلومتری مورگان ، 11 کیلومتری پاتاوه و 25 کیلومتری انتهای استان گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر در مردک ، استان کرمان

دوشنبه ، 20 سپتامبر

آسلاوی در استان بوشهر زمین لرزه ای به بزرگی 3.8 ریشتر در عمق 12 کیلومتری را تجربه کرد و نقطه کانونی آن 23 کیلومتر آسوله در استان بوشهر ، 42 کیلومتر از چوپانان استان فارس و 46 کیلومتر در کوشکنر در استان هرمزگان بود. به

زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در کوتور در استان آذربایجان غربی ، زمین لرزه 2.9 ریشتری در خوچان در استان خراسان ، زلزله ای 2.8 ریشتری در بندر ژنو در استان بوشهر و زلزله ای 2.7 ریشتری در استان خوزستان گزارش شده است.

خبر مرتبط:  ۹۰ درصد مواد مخدر تریاک و شبه تریاک و ۴۷ درصد مرفین دنیا توسط ایران کشف می‌شود

در استان تهران ارجموند ، زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت شده است و مرکز آن در 9 کیلومتری ارجموند ، 29 کیلومتری فیروزکوه در استان تهران و 26 کیلومتری گوجنگ در استان مازندران است.

مرکز این زلزله در زلزله ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داد و مرکز این زمین لرزه در چهار کیلومتری پارسیان و 18 کیلومتری کوشکنار در استان هرمزگان و 17 کیلومتری لامرد استان فارس بود.

لامارد منطقه فارس زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق پنج کیلومتری را تجربه کرد و نقطه کانونی 10 کیلومتری لامارد و 26 کیلومتری استان فارس و 12 کیلومتری پارسیان در استان هرمزگان بود.

سه شنبه ۳۰ شهریور شهریور

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در امام حسن در استان بوشر ، زلزله 2.9 ریشتری در چالمردی در استان مازندران ، زلزله 2.9 ریشتری در شهداد در استان کرمان و زلزله 2.6 ریشتری در استان بندر ژنو در استان بوشر رخ داد.

کوشکنار در استان هرمزگان دارای عمق 9 کیلومتری زمین لرزه 3.4 ریشتری و مرکز آن 8 کیلومتری کوشکنار ، 13 کیلومتری پارسیان در استان هرمزگان و 31 کیلومتری لامرد در استان فارس است.

کهنوز در استان کرمان زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر در عمق 14 کیلومتری را تجربه کرد و نقطه کانونی آن در 10 کیلومتری کهنوز ، 31 کیلومتری رودبار و 40 کیلومتری قلعه گنج در استان کرمان بود.

چهارشنبه 31 شهریور

زمین لرزه 2.5 ریشتری در مورموری در استان ایلام ، زلزله 2.5 ریشتری در رامان در استان گلستان و زلزله 2.9 ریشتری در میمند استان فارس رخ داد.

خبر مرتبط:  پاسخ هلال احمر به ادعاها در مورد تابعیت و درخواست تابعیت برخی از مدیران این جمعیت

آرادان در استان سمنان در زلزله ای به بزرگی 3 کیلومتر در هشت کیلومتری زمین لرزید و مرکز آن 27 کیلومتری آرادان ، 32 کیلومتری گرمسار در استان سمنان و 29 کیلومتری خیلان استان تهران است.

دوبرجی در استان فارس زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد و نقطه کانونی آن در دوبرجی 7 کیلومتر ، در روستک 24 کیلومتر و در درز استان 52 کیلومتر است.

اولین پنجشنبه آنلاین

زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر در خاک استان فارس به ثبت رسیده و زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در حوالی استان فارس رخ داده است.

جمعه 2 آنلاین

دوازده زمین لرزه 2.5 در استان گلستان روی داده است.

انتهای پیام