تکمیل مدول دوم تصفیه خانه جزیره کیش تا پایان آنلاین ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از KISH ، اهمیت تصفیه فاضلاب و بحران کم آبی و روند رشد فضای سبز جزیره و نیاز به بهبود سیستم های تصفیه فاضلاب ، کیفیت بالای تولید ، فضای کم ، ظرفیت قابل توسعه و در نهایت از نظر اقتصادی دستیابی به این اهداف پایدار است. افزایش ظرفیت ، به ویژه تصفیه خانه های فاضلاب جزیره ، از نظر کمی و کیفی ، و استفاده مناسب و سازه ها و امکانات حداکثر سازی یکی از دغدغه های اصلی اپراتورهای منطقه آزاد کیش و به ویژه شرکت آب و خدمات کیش است. به
تصفیه خانه فاضلاب جزیره شمالی یکی از تصفیه خانه های اصلی داخلی کیش است. واحد دوم این واحد پردازش اصلی و استراتژیک با هدف افزایش ظرفیت این واحد پالایشی با 65 درصد پیشرفت فیزیکی و طبق برنامه در حال ساخت است. مراحل ساخت این تصفیه خانه پیشرفته تا پایان اکتبر 1400 به پایان رسیده است که به زودی با نصب تجهیزات آغاز می شود.
به گفته مهندس شرفی عمران کیش ، آب و خدمات ، بسیاری از پروژه های عمرانی و شهری با ورود آنها شتاب گرفته اند که شامل 4 مخزن با ظرفیت کلی 10 هزار متر مکعب ، بیش از 3500 متر مکعب بتن و 550 تن تقویت کننده است.

48

خبر مرتبط:  دوران دفاع مقدس هویت مردم شجاع ایران اسلامی است