تکلیف بازگشایی مدارس با خیز پنجم کرونا/ قرمز انگار آبیه ، کسی حرف گوش نمیکنه

وزیر بهداشت تأکید کرد که ما در مورد بازگشایی مدارس به دلیل افزایش پنجمین تاج تاج بسیار نگران هستیم و بازگشایی مدارس اکنون امکان پذیر نیست.

دکتر سینگ در مصاحبه با مجله سلامتی ایران گفت که بازدید از مرکز واکسیناسیون ایرانمال در غرب تهران یک بازدید سرزده است. سید نمکی ، وی گفت: “ما بسیار نگران پیروی نکردن از پروتکل ها هستیم. همکاران مراقبت های بهداشتی تحت فشار زیادی قرار دارند.”

وی تأکید کرد: عدم پایبندی به پروتکل ها ما را گرفتار کرد و در صورت عدم رعایت آنها مشکل سازتر خواهد بود.

وزیر بهداشت گفت: وقتی مکان را قرمز اعلام می کنیم ، شرایط آبی است و هیچ کس گوش نمی کند. نه ، مردم عزیزم ، مردم همیشه با ما هستند و ما انتظار داریم که بقیه ادارات به ما کمک کنند تا کارهای دیگری انجام دهیم و ما را در این جنگ تنها نگذارند.

در پایان ، نمکی در مورد بازگشایی مدارس به دلیل افزایش پنجمین کرونا و تورهای تابستانی مردم بومی صحبت کرد: “اکنون نمی توانیم مدارس را بازگشایی کنیم.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  همکاری بین بخشی؛ مهمترین رویداد در پاندمی کرونا/کرونا همانند یک مانور بیولوژیک برای حوزه سلامت