توصیه یک نماینده به مردم برای ادامه رعایت پروتکل‌های بهداشتی

وی نماینده مردم شفت و فوهمن در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید مقامات مبارزه با تاج این است که اگر افراد با واکسن دو دوز کرونا مخلوط شوند ، نباید احساس کنند که دیگر نمی توانند مراقبت های بهداشتی را دنبال کنند. هیچ پروتکلی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد.

خلیل بهروزیفر در گفت وگو با مجله سلامتی ایران ، بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی واکسن تاکید کرد و گفت: وزیر بهداشت و سخنگوی دفتر مرکزی ملی کرونا و وزارت بهداشت توضیحات خوبی ارائه کردند ؛ اگر افراد دوز اول و دوم واکسن کرونا را از دست داده باشند ، دیگر نمی توانند پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و نباید احساس کنند که مشکلی وجود ندارد.

وی گفت: در هر شرایطی که اکنون داریم ، دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی باید به طور کامل رعایت شود ، مانند استفاده از ماسک ، ضدعفونی دست ها و شکاف های اجتماعی. این امر باید از تجمع های بزرگ جلوگیری کند.

این اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: وزیر بهداشت ، مرکز ملی کرونا و سخنگویان وزارت بهداشت باید این مسائل را بدانند و رعایت کنند ، این مسائل مهم است و خنده دار نیست. نتیجه پیروی از پروتکل ها یک کار بسیار مهم است

انتهای پیام

خبر مرتبط:  اعزام ۴۰۰ پزشک و پرستار هلال‌احمر به عراق / اولین پرواز برای اربعین از ۲۸ شهریور