توسعه فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی تربت‌حیدریه سرعت می‌گیرد

نامه ای به دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه و پارک علم و فناوری خورازانی زکوهی زنواری برای نیل به اهداف کلیدی سیاست توسعه جمهوری اسلامی علم و فناوری و افزایش همکاری های منطقه ای بین دانشگاه و مرکز فناوری امضا شده است.

توسعه فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه در حال شتاب گرفتن است

هدف از این تفاهم نامه با امضای رضا قنبری ، رئیس پارک علم و فناوری خراسان زاوی و محمد حاتمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، کمک به توسعه واحد تربت حیدری و اقتصاد دانش بنیان ، کمک به شهر است. تبدیل شدن دانشگاه به یک دانشگاه کارآفرین ، فناوری و کارآفرینی مبتنی بر دانش تشویق اساتید ، دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه و صنعتگران در این راستا ، ترویج و ترویج بهترین استفاده از زیرساخت ها و قابلیت های دانشگاه و سایر نهادهای اجرایی شهر ، گفتمان نوآوری و اقتصاد مبتنی بر دانش

توسعه فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه در حال شتاب گرفتن است

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پارک علم و فناوری تفریحی خراسان و حمایت های مختلف دانشگاه ، تجهیزات لازم را برای راه اندازی واحدهای فناوری در دانشگاه ، ارزیابی پروژه های پیشنهادی ، تامین مالی واحدهای فناور دانشگاهی ، صدور مجوزهای فناوری و سایر یادگاری به نهادهای فناوری داشته باشید. می توانید به مرکز رشد دانشگاه در تربت حیدریه بروید ، نبش خیابان رجاجی ، رجاجی 6 را ببینید.

توسعه فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه در حال شتاب گرفتن است

انتهای پیام / 4117/4062 /

خبر مرتبط:  ۲.۵ برابر شدن ظرفیت تولید فرش صنعتی / ۶ هزار معدن راکد مزایده‌ای واگذار می‌شود