عمومی

توزیع میوه‌های تنظیم بازار از اواسط اسفند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجله سلامتی ایران ،
آقای عبادی قبادی دلیل گرانی میوه صادراتی در این روزها را اضافه کرده و افزود: صادرات میوه در این روزها در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر است.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی افزایش صادرات میوه است ، تأکید کرد: بارندگی های اخیر و تأخیر در حمل و نقل به دلیل سرمازدگی برخی میوه ها در استان های فارس و کرمان از دیگر دلایل افزایش قیمت میوه است.

معاون وزیر کشور صمت گفت که نتایج تنظیم بازار از اواسط ماه مارس صادر می شود: “این حرکت تا حدی قیمت ها را تعدیل می کند.”

قبادی گفت: افزایش قیمت میوه به دلیل خریدهای تحت کنترل بازار است و “خرید سیب و پرتقال با کنترل بازار حدود 2 ماه پیش انجام شده و هیچ ارتباطی با قیمت های اخیر ندارد.”

وی گفت: مقدار سیب و پرتقال ذخیره شده حدود 30 تا 40 هزار تن است که با یک میلیون تن سیب و پرتقال تولیدی در کشور قابل مقایسه نیست.

وی بار دیگر تأکید کرد که دلیل اصلی افزایش اخیر قیمت میوه صادرات آنها بوده است.

خبر مرتبط:  داستان جایزه گلستان و دوره جدید آن