تنها مدرک معتبر واکسیناسیون ایران، کارت دیجیتال صادرشده از سوی وزارت بهداشت است

به گزارش شفاف و نشریه روابط عمومی وزارت بهداشت ، دکتر علی شریفی جارچی در متن نامه خود خطاب به شهرام آدم نیزاد – معاون وزیر حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: به عین اللهی ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ما یادآوری می کند که تنها سابقه تأیید واکسیناسیون ایران ، کارت واکسن دیجیتالی است که توسط وزارتخانه مربوطه صادر شده و از طریق وب سایت salmat.gov.ir صادر شده است.

برای تعیین صحت کارت واکسن دیجیتال انگلیسی (برای مسافران خارج از کشور) ، بارکد دو بعدی (کد QR) روی تلفن روی تلفن همراه کافی است.

در صورت احراز هویت کارت ، صفحه ای با آدرس https://vaccinecard.health.gov.ir باز می شود که تصویر دقیق کارت دیجیتال شخص را نشان می دهد.

لطفاً موضوع فوق را برای منعکس کننده همه آژانس های مسافرتی ، خطوط هوایی داخلی و خارجی و سایر شرکت های مرتبط سفارش دهید.

توصیه می شود مشتریان این شرکت ها حداقل دو هفته قبل از سفر کارت واکسن دیجیتالی تهیه کنند تا در صورت مواجه شدن با مشکل ، با ارسال پیام خطا روی کارت واکسن (موجود در همان سیستم ( salamat.gov.ir).)

خبر مرتبط:  کتک زدن کارشناس بهداشت در تنگستان!