علمی و پزشکی

تماشای مداوم تلویزیون خطر لختگی خون را افزایش می دهد

بر اساس گزارش ها شفاف دکتر استوری کانورسور، استاد ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه بریستول در بریتانیا، گفت: تماشای طولانی مدت تلویزیون با اختلال عملکرد مرتبط است، که ممکن است خطر ترومبوآمبولی وریدی را افزایش دهد.

وی گفت: فعالیت بدنی خطر افزایش لخته های خون را به دلیل تماشای طولانی مدت تلویزیون از بین نمی برد، بنابراین افراد در تماشای طولانی مدت تلویزیون باید بلند شوند و حرکت کنند.

برای این مطالعه، تیم تحقیقاتی داده‌هایی را از سه مطالعه منتشر شده قبلی که شامل بیش از 130000 شرکت‌کننده بود، جمع‌آوری کرد. در این مطالعه، محققان به ارتباط بین تماشای تلویزیون و ترومبوآمبولی وریدی پرداختند. ترومبوآمبولی ورید آمبولی ریه (لخته شدن خون در ریه ها) و ترومبوز ورید عمقی (ترومبوز ورید عمقی معمولاً در پاها است که می تواند به ریه ها رفته و باعث آمبولی ریه شود).

در 5 تا 20 سال پیگیری، بیش از 900 شرکت کننده دچار ترومبوآمبولی وریدی شدند. افرادی که بیشتر اوقات تلویزیون تماشا می کنند (چهار ساعت یا بیشتر در روز) حدود یک سوم بیشتر از افرادی که تلویزیون تماشا نمی کنند یا تماشا نمی کنند، در معرض خونریزی هستند.

کانرسر گفت: «ما باید مدت زمانی را که جلوی تلویزیون می گذرانیم محدود کنیم. حتی اگر می خواهید تلویزیون تماشا کنید، باید بین آن حرکت کنید تا خون جریان یابد.

این اتصال به احتمال زیاد برای مدت زمان طولانی باقی می ماند. او توصیه کرد: به عنوان مثال، اگر کار شما مستلزم ساعات طولانی جلوی کامپیوتر است، حتماً هر از گاهی بلند شوید و حرکت کنید.

همچنین هنگام تماشای تلویزیون سطح فعالیت بدنی خود را افزایش دهید زیرا فعالیت بدنی بالا خطر ابتلا به بیماری هایی مانند ترومبوآمبولی وریدی را کاهش می دهد یا از بین می برد.

خبر مرتبط:  ایران، مقصد توریسم سلامت/دهکده سلامت در لرستان ایجاد شود